Vi som krever billiger strøm

Passerte 300.000 medlemmer i kveld

Facebook gruppe sprenger internett

Facebookgruppen «Vi som krever billigere strøm» passerte i kveld 300.000 medlemmer og er plutselig blitt en av de største facebook-gruppene i Norge.

 

Vi har diskutert på denne gruppa i snart 3 år sier Frank Salvesen, som er en av administratorene på gruppa. Det vi ser akkurat nå med de høye strømprisene, burde ikke komme som noen overraskelse for det politiske Norge forteller han. Det er nærmest styrt frem av en rekke politiske beslutninger over flere år av de fleste politiske partier. Han nevner bl.a. strømkablene til Tyskland og Storbritania som de siste i rekken av det han mener er risikofylte energitiltak, som kanskje burde vært bedre konsekvensutredet før de ble satt i gang.

Det vi ser akkurat nå med de høye strømprisene, burde ikke komme som noen overraskelse for det politiske Norge

Gruppe for alle

Gruppa har medlemmer fra hele landet og har like mange kvinner som menn sier Salvesen. Han nevner også at en rekke stortingsrepresentanter fra ulike politiske partier er medlem, og selveste finansminister Vedum er også på gruppa. Han skal ha vært medlem i over 2 år i følge Salvesen.