Tor Reier Lilleholt, Volue Insight, opplyser at energiprisene i Europa trakk seg tilbake utpå dagen etter en stigning etter at Putin varslet mobilisering (Foto: Privat)
Tor Reier Lilleholt, Volue Insight, opplyser at energiprisene i Europa trakk seg tilbake utpå dagen etter en stigning etter at Putin varslet mobilisering (Foto: Privat)

Analytiker har løsning på strømpriskrisen

EU kan sette makspris eller subsidiere gassen de bruker til å lage kraft. Slik kan de sikre lavere strømpris både i EU-land og Norge sier han til Energinytt24 i dag.

Kraftanalytiker Tor Reiner Lilleholt i Volue Insight uttalte til NTB i dag, at kraftkablene til Tyskland og Storbritania medfører betydelig høyere kraftpris i Norge enn det Statnett tidligere har opplyst. Nå forteller han også om en løsning for å få strømprisene ned både i Europa og Norge.

Dersom EU selv gjør slik som for eksempel Spania, og subsidierer gassprisen, så vil dette gi betydelig utslag i strømprisene slik situasjonen er nå i Europa med mangel på gass sier han til Energinytt24. Det vil gi billigere strøm i Europa og det vil påvirke strømprisene her hjemme i Norge. Effekten vil komme umiddelbart sier han.

EU har i dag varslet at de vil gripe inn i strømmarkedet med en nødløsning. Det er i skrivende stund uklart hva denne vil innebære, om det dreier seg om en løsning slik beskrevet av Lilleholt eller om det er på andre måter.

Spania (og Portugal) har fått godkjent av EU å benytte 84 milliarder kroner på å subsidiere gass ved å sette makspris 40 euro pr. megawatt, slik at staten dekker det overskytende med 100 prosent. Dette pristaket skal økes 5 euro pr. mnd fremover til mai neste år.

Det har vært stilt spørsmål politisk her i Norge den senere tid om Norg kan bidra til lavere strømpris ved å sette ned prisen på gass ved salg til Europa. Lilleholt er enig med Nikolai Astrup (H) i hans svar på Financial Times påstand om at norsk redusert gasspris kunne avhjulpet situasjonen. Det hjelper ikke at Norge slår av prisen på gass til Tyskland, det vil bare bety å subsidiere Tyskland. Det vil ikke hjelpe på strømprisene. Gassprisene styres globalt og Norge er en for liten aktør til å påvirke gassprisen i nevneverdig grad avslutter han overfor Energinytt24.