Professor emeritus Øystein Rian
Professor emeritus Øystein Rian

Professor: Den norske strømpriskrisen er største politiske skandale siden 1814

Strømkrisen slår alle rekorder i politiske lederes ansvarsløshet overfor egen befolkning, med lederne i AP og Høyre i førersetet, sier professor til Energinytt24.no.

Prisutviklingen på strøm i Norge er den største politiske skandalen i fredstid etter 1814, sier professor emeritus Øystein Rian til EnergiNytt24.no i dag, samme dag som at strømprisen i sørvest har satt ny rekord igjen og i morgen overstiger 10 kroner kwt inkl mva.

Rian er professor emeritus ved Universitetet i Oslo og har politisk historie som fagfelt.

– Strømkrisen slår alle rekorder i politiske lederes ansvarsløshet overfor egen befolkning, med lederne i AP og Høyre i førersetet legger han til.

Den erfarne professoren med over 50 års fartstid i forskning på politisk historie, mener at en del av skandalen er at en mektig allianse av partier, NHO, markedseksperter og media reiser en beskyttende mur omkring dem som har fratatt nordmenn deres elementære trygghet i hjem og på arbeid. Denne alliansen hindrer også alle forsøk på å finne en løsning på krisen som gjør slutt på at folk og bedrifter er kasteballer i et tøylesløst marked sier han.

På spørsmål om hva han synes om Støre og Solbergs henvisning til Putins krig, om de som krever billigere strøm, svarer han at dette er en herskerteknikk som ligner den McCarthy drev på med overfor politiske motstandere på 1950-tallet. McCarthy konstruerte som argument under valg at han satt med en liste med navn på kommunister i den amerikanske statsforvaltningen, for å skremme og herse med de som var uenig med ham.