European union flag against parliament in Brussels, Belgium
European union flag against parliament in Brussels, Belgium FOTO: Getty Images/iStockphotoBilde 1 av 1

EU forbyr strømstøtte til norske bakeri og slakteri

Regjeringen må trosse EU om bedrifter i sørnorge skal gis strømstøtte utover mindre midlertidige kriselån.

Regjeringen jobber i dag på spreng med ordning om strømstøtte til bedrifter i sørnorge som sliter med strømprisene. Imidlertid vil EU kunne sette en effektiv stopper for dette, gjennom forpliktelsene vi har gjennom EØS-avtalen.

Det er uklart hvilken støtte regjeringen vil gi til bedriftene. Regjeringen vil kanskje presentere svaret i neste uke. Det vil da bli kjent om regjeringen vil trosse EU eller «lovlydig» følge det EU har bestemt. I så fall vil ikke bedrifter som slakteri og bakeri kunne bli særlig fornøyd.

EØS-forpliktelsen til EU-regelverk

EØS-avtalen innebærer at norske myndigheter ikke kan gi særfordeler som strømstøtte til bedrifter i Norge. Bare landbruket er unntatt fra ordningen. EU åpnet imidlertid i mars i år for en tidsbegrenset mulighet for strømstøtte til bedrifter, etter Russlands invasjon av Ukraina (Temporary Crisis Framework) Det er denne ordningen Regjeringen nå må holde seg innenfor, om forpliktelsene etter EØS-avtalen ikke skal bli misligholdt.

Begrenset til spesiell industri

Den midlertidige EU-ordningen innebærer at vanlige bedrifter bare i beskjeden grad kan gis strømstøtte, og ikke i nærheten av det som hittil er gitt til norske husholdninger. Bare såkalt Energiintensiv industri kan gis større støtte. Ordet «industri» setter i seg selv en begrensning og i tillegg er det ikke all industri som omfattes. Således er det begrenset til industri med treforedling, kjemiske råvarerer, metallindustri og mineralsk industri. Bakeri, slakteri og butikker faller åpenbart utenfor.

Støtten må gis som lån

Det fremgår også av EU-ordningen at støtten som utgangspunkt skal gis som lån og ikke som kontanttilskudd. Muligheten for å gi kontanttilskudd er svært snever.

Midlertidig ordning

Strømpriskrisen i sørnorge antas av de fleste å ville vare lang tid. EU-ordningen forbyr varig ordning og krever at det som vedtas er midlertidig. EU har bestemt at midlertidigheten skal være knyttet til energikrisen som følge av Ukraina-krigen. Dersom denne ordner seg, men priskrisen fortsetter i Norge, hvilket ikke er usannsynlig, antas strømstøtte ikke kunne gis uten å komme i konflikt med EØS-forpliktelsene Norge har. Da er det i så fall «på an igjen».