Missed Target
Missed Target FOTO: Getty ImagesBilde 1 av 1

Faktafeil av Faktisk.no om strøm til Deutsche Bahn

Faktisk.no skulle bevise at en artikkel vi skrev i Energinytt24.no var feil, men bomma selv.

Faktisk.no sin artikkel i dag lider av vesentlige faktafeil og ufullstendigheter som må liketilles med det. Artikkelen fremstår nærmest som en misforstått propaganda for Statkraft, eller et forsøk på å «sverte» ei facebookgruppe bestående av over 600.000 vanlige folk og som har sin egen nettavis.

Dagbladet skrev i forgårs en artikkel om gruppa «Vi som krever billigere strøm»s deltakelse i Arendalsuka. Her sammenlignet i realiteten journalisten gruppas over 600.000 medlemmer med Sian og terrorister. Dette ved å sause sammen gruppas deltakelse under Arendalsuka med Sian og PST. Hvorfor gjør ikke Dagbladet det når de omtaler andres deltakelse?

Journalisten fikk senere naturligvis på saklig vis gjennomgå på gruppa som består av like mange kvinner som menn, fra alle deler av landet og i alle samfunnslag. Vi får håpe at faktisk.no som også består av Dagbladet, ikke har latt Dagbladet benytte redaksjonen til represalie for det.

Faktisk.no trekker frem Energinytt.24 som den første som skrev om saken. Dette er første feil, og det forventes at faktisk.no selv følger med i mediebildet. Allerede i vår skrev f.eks. NRK om saken og omtalte strømmen for jernbanen som ble muliggjort av kabelen. Det er imidlertid korrekt at Energinytt.24 var først ute med å skrive om temaet Deutsche Bahn og strømleveranse opp mot spørsmålet om rasjonering.

Faktisk.no fremstiller det som at Energinytt24.no skrev feil innhold. Dette er andre feil. Energinytt24.no hadde på forsvarlig vis en kilde som bør oppfattes som sikker nok i Deutsche Bahn. Deutsche Bahn er en seriøs og stor aktør i Tyskland, minst tilsvarende Vy i Norge. Deutsche Bahn var kjøperen i avtalen og må ha oppfattet det slik. Det kan ikke forventes at det skal stilles kontrollspørsmål når Deutsche Bahn selv opplyste om at de kjøpte strøm fra Hardanger og gjør det fortsatt. Det har heller ikke falt noen dom i saken som viser at det er Statskrafts forståelse som er korrekt om det er tvist mellom Statkraft og Deutsche Bahn.

Det konstateres i denne forbindelse at faktisk.no ensidig har basert sin faktasjekk på samtale med Fjerdingsstad i Statkraft, og ikke med Deutsche Bahn. Jeg hadde selv samtaler med Fjerdingsstad tidligere denne uken, og skrev da en oppfølgningsartikkel om deres syn. Dette er heller ikke nevnt av faktisk.no. Det utgjør tredje feil.

Det er også feil at det er en advokat som har skrevet artikkelen hos oss. Dette fremgår av artikkelen. Den er skrevet av meg som interimredaktør. Det er uklart hva som er motivasjonen for å bruke tittel advokat, da jeg aldri har benyttet denne i forbindelse med verken gruppa jeg administerer eller Energinytt24.no. Det utgjør fjerde feil.

Til slutt er det feil fremstilling av faktisk.no, å unnlate å nevne at opprinnelsesgarantien som jeg forutsetter at heller ikke faktisk.no har sett, uansett har Mågeli kraftverk som utsteder. Dette har Statkraft bekreftet. Det ligger i dette at Mågeli kraftverk må tilføre tysk nett nødvendig vannkraft om det ikke skulle være tilstrekkelig vindkraft å oppdrive i Tyskland. Dette er omtalt i vår oppfølgningsartikkel. I hvert fall må det legges til grunn at Deutsche Bahn som har betalt for garantien oppfatter det slik. Det får bli en tvistesak for tysk rett vil jeg anta.

Arikkelen som vi skrev og som faktisk.no har omtalt i dag er slettet da vi ikke ønsker (uberettiget) innberetning til Facebook for fake news fra Dagbladet eller faktisk.no sin side.

(Forfatter er administrator for facebookgruppen «Vi som krever billigere strøm»)