Statsminister Jonas Gahr Støre møter kritikk av sine egne  for skattleggingen av vannkraftverk. 12 ordførere mener at Regjeringen ved forslaget til neste års statsbudsjett som ble lagt frem i dag, godtar høye strømpriser også i fremtiden. Foto: NTB Kommunikasjon/SMK
Statsminister Jonas Gahr Støre møter kritikk av sine egne for skattleggingen av vannkraftverk. 12 ordførere mener at Regjeringen ved forslaget til neste års statsbudsjett som ble lagt frem i dag, godtar høye strømpriser også i fremtiden. Foto: NTB Kommunikasjon/SMK FOTO: 12Bilde 1 av 1

LO, NHO og Støre: Uaktuelt med makspris!

Etter møte med LO og NHO i dag, opplyste Støre på direktesending til NRK at de er enige om at det er uaktuelt å innføre makspris på strøm. Det kan gi opphav til videre bråk internt i SP og LO.

Under pressekonferansen på Statsministerens kontor i dag kl. 11.00 etter møtet mellom Støre, LO og NHO, opplyste Støre på spørsmål fra NRK at det var uaktuelt for regjeringen med makspris. Videre uttalte han at både LO og NHO stilte seg bak et slikt standpunkt.

NRK sendte seansen direkte.

Den senere tid har det vært stor intern uro både i SP og LO om innføring av nettopp makspris. Se egen faktaboks om makspris.

Det er ukjent for Energinytt24.no om denne uroen nå har lagt seg eller om Støres uttalelse nå vil medføre videre og forsterket uro både i forbund under LO og internt i SP.

Makspris

Makspris er en maksimal pris som strømselskap kan ta for levering av strøm. Ved spotavtaler følges spotprisen, men den stanser ved makspris på makspris innslagspunkt.

Fastpris er ikke det samme som makspris. Fastpris er samme pris hele tiden pr. kwt.

For husholdninger vil 100 prosent kompensasjon tilsvare makspris dersom den beregnes ut fra faktisk pris time for time. Dagens strømprisordning er ikke ut fra time pr time spotpris, men gjennomsnittspris for døgnet. Det betyr at de som bruker mye strøm på dyre tidspunkt av døgnet, får mindre kompensasjon enn det prosenten skulle tilsi. Særlig merkbart blir dette dersom det på tidspunkt er store hopp i prisen nedover, f.eks gratis strøm en time på døgnet når du ikke bruker strøm og høy pris resten av døgnet.