Hopp til hovedinnhold
Roy Michaelsen i Merkur-programmet for region Agder, har tidligere til Energinytt24 uttalt at strømstøtten fra Regjeringen ikke vil redde de minste butikkene. Nå vil Høyre øke støtten nettopp for nærbutikkene, og også at de kan benytte av midler stående på konto på Merkurprogrammet. Foto: Energinytt24.
Roy Michaelsen i Merkur-programmet for region Agder, har tidligere til Energinytt24 uttalt at strømstøtten fra Regjeringen ikke vil redde de minste butikkene. Nå vil Høyre øke støtten nettopp for nærbutikkene, og også at de kan benytte av midler stående på konto på Merkurprogrammet. Foto: Energinytt24.Bilde 1 av 1

Nærbutikker vil måtte legge ned

Mange som driver bygdas nærbutikk i sørnorge må som følge av de høye strømprisene legge ned. Dette skjer mens SP er på vakt og har ansvaret sammen med AP.

Allerede før strømprisene startet å stige i fjor høst, hadde mange nærbutikker i bygder i sørnorge dårlig resultat. Nå etter at strømprisene er blitt tre ganger så høye, har strømkostnadene for mange steget fra 15.000 til 50.000,- i måneden.

Den høye strømprisen gjør at mange nå fremover antakeligvis vil måtte legge ned sier Roy Michaelsen i Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikker (se egen faktaboks). Mange bruker egne oppsparte midler for å drifte bygdas møteplass, men kan ikke fortsette med dette i lengden sier han.

Michaelsen er programmets ansvarlige for region Agder. Han mener at en betydelig del av de over 60 nærbutikkene i hans område vil måtte legge ned om ikke så lenge, om ikke problemet med strømprisene ordner seg.

Merkurprogrammet

Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikkar (Merkur-programmet) er eit utviklings- og kompetanseprogram for dei minste daglegvarebutikkane i distrikta. Målet for Merkur er å sikre innbyggjarane i distrikta tilgang til ein nærliggjande daglegvarebutikk med god kvalitet og med tilleggstenester som aukar omsettinga, sikrar videre drift og gir innbyggjarane i lokalsamfunnet betre tenester.

Merkur-programmet skal bidra til å styrke den butikkfaglege kompetansen og auke talet på ulike tenester i butikkane. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som står bak og finansierar programmet.

(Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementets nettside)