Prisene på ved må ned om en ønsker at strømforbruket skal gå ned, og Regjeringen bør derfor nå hasteutrede fritak for moms som midlertidig tiltak, mener Espen Gaarder Haug som er professor i finans ved Handelshøyskolen NMBU. Foto: Privat
Prisene på ved må ned om en ønsker at strømforbruket skal gå ned, og Regjeringen bør derfor nå hasteutrede fritak for moms som midlertidig tiltak, mener Espen Gaarder Haug som er professor i finans ved Handelshøyskolen NMBU. Foto: Privat

Professor i finans foreslår utvidet demonstrasjon for fjerning av moms på strøm

Professor i finans ved NMBU mener at folkedemonstrasjonen den 19. september foran Stortinget, også bør gjelde krav om fjerning av moms på strøm.

Professor Espen Gaarder Haug ber om at strøm-demonstrasjonen den 19. september også utvides med krav om fjerning av merverdiavgift på strøm. Demonstrasjonen avholdes foran Stortinget samme dag som Stortinget hastebehandler strømstøttesaken.

Haug er professor i finans ved NMBU og har doktorgrad i kvantitativ finans fra NTNU og har erfaring fra kraftbransjen. Han er selv medlem av facebookgruppen «Vi som krever billigere strøm», som står bak og samarbeider om demonstrasjonen.

Slik situasjonen har utviklet seg, vil 100 % strømstøtte over 50 øre med tillegg av total fjerning av merverdiavgift være nødvendig og beste løsning på kort sikt, sier Gaarder til Energinytt24.

En fjerning av merverdiavgift vil innebære at folk slipper å betale merverdiavgift som tillegg på strøm opp til innslagspunktet for strømstøtten. Det vil også innebære at staten slipper å betale merverdiavgift tilbake på selve strømstøtten, og at folk slipper å «legge ut» merverdiavgiften inntil de får den tilbake ved nettleien noen uker senere.

En fjerning av merverdiavgiften vil gi fullt utslag for de med hytter og som ikke får strømstøtte. Disse vil få 25 prosent lavere strømregning for strømforbruket ved hytten.

Energinytt24 har forelagt forslaget fra Gaarder overfor Boye Ullmann som sitter i Arbeidsutvalget i Industriaksjonen, som også står bak demonstrasjonen. Boye Ullmann sier han vil ta opp forslaget med ledelsen.

Boye Ullmann

Strøm-demonstrasjonen under Stortingsbehandlingen

Demonstrasjonen foregår foran Stortinget den 19. september 2022. Oppstart er klokken 11.00.

Arrangementet er godkjent etter søknad til politiet som lovlig demonstrasjon.

Arrangør er Industriaksjonen med Boye Ullmann i spissen, i samarbeid med facebookgruppen «Vi som krever billigere strøm».

Stortingsbehandlingen starter klokken 12.00, og det vil da bli overrekkelse av krav til Energi- og miljøkomiteen samt partiledere.