Arendalsuka 2022.
Arendalsuka 2022.

Sett strømstøtten til 100 % før det er for sent!

I august 2022 må husholdninger i Sør-Norge betale like høy strømpris etter strømstøtten er trukket fra, som de måtte i desember 2021 før strømstøtten ble trukket fra. Samtidig er det varslet priser for vinteren over 20 kr/kwt. Da må vi betale ca. 3 kr/kwt etter støtte med 90 % over 70 øre slik det nå er vedtatt. Da vil mange få inkassogebyr i tillegg.

I desember var det full politisk katastrofealarm. Gjennomsnittsprisen for strøm var 220 øre kwt og hele landet stod på hodet. Det ble innført strømstøtteordning på 80 % og Støre fortalte at han skulle ta regningen over 70 øre. Med de stigende strømprisene som har vært siden den gang, så betaler husholdninger på Sørlandet nå i august samme strømpris som for desember, uten noen strømstøtte i det hele tatt. Østlandet kommer like bak. Dette forklarer de dårlige meningsmålingene for regjeringspartiene.

Gjennomsnittsprisen for august sluttet nemlig på 434 øre/kwt for Sørlandet og 344 øre/kwt for Østlandet. Det er nesten den dobbelte gjennomsnittsprisen i forhold til desember, da ordningen ble innført.

Regjeringen har bestemt at kompensasjonen nå skal økes til 90 %. Dette skal Støre redegjøre for i Stortingets hastemøte 19. september. Det er varslet storstilt folke-demonstrasjon utenfor Stortinget samtidig.

Det vil bli enda verre til vinteren. Det er i dag varslet priser over 20 kr/kwt. I så fall må en etter strømstøtte på 90 % over 70 øre, betale ca. 3 kr/kwt. Det vil med all sannsynlighet påføre en rekke personer inkassogjeld med unødvendige gebyrer i tillegg.

Støre bør endre til 100 prosent før han møter i Stortinget. Dette kan han gjøre uten å tape ansikt, for prisene i sommer gikk langt høyere enn noen hadde grunn til å tro da det ble avtalt 90 % sammen med Høyre.

Dersom støtten nå settes til 100 %, så står i hvert fall lovnaden om at Regjeringen tar regningen over 70 øre seg noenlunde i forhold til det som ble uttalt i pressekonferansen i desember. Det vil gi Regjeringen mer arbeidsro til å fokusere på større og viktigere problem, blant annet hvordan strømpriskrisen skal løses varig og bærekraftig.

Det er dessuten snart kommunevalgkamp. Både AP og SP forventes å måtte bruke tid på det.

(Forfatter er administrator for facebookgruppen «Vi som krever billigere strøm» som har over 600.000 registrerte medlemmer.)