demonstrasjon
Bilde 1 av 1

Varsler stor demonstrasjon under Stortingets strøm-hastemøte

Folkekrav om billigere strøm

Det er varslet demonstrasjon med krav om billigere strøm foran Stortinget den 19. september. Dette er samme dag som strømsaken skal hastebehandles i Stortinget.

Det er flere som står bak demonstrasjonen. Hovediniativtaker er Industriaksjonen som ledes av Boye Ullmann. Med seg på laget har han blant annet andre i fagorganisasjoner og facebookgruppen «Vi som krever billigere strøm». Dette er skandinavias største facebookgruppe og består av over 600.000 registrerte medlemmer.

En rekke personer fra politiske parti, organisasjoner, næringsliv og privatpersoner vil holde appell, sier Ullmann. Boye Ullmann

Det koster 12 øre å produsere en kwt med strøm. Dette skyldes at vi her i Norge gjennom generasjoner har utnyttet vannkraften som er unik for oss, og som er finansiert og nedbetalt av oss alle i fellesskap, sier Jan Eivind Braaten. Han samarbeider med Ullmann og facebookgruppen «Vi som krever billigere strøm». Han deltok også med innlegg under partilederdebatten og stod bak arrangeringen av facebookgruppens arrangement under Arendalsuka nylig.

Det er det ikke rimelig at vi nå plutselig skal betale det samme til de norske produsentene som eies av kommune og stat og som produserer med 12 øre i kostnad, som det innbyggere i andre europeiske land gjør til sine produsenter, som har helt andre produksjonskostnader. Norske husholdninger og bedrifter har ikke råd til dette, og det er helt unødvendig at staten skal «skattlegge» oss på denne måten tilføyer han.
Jan Eivind Braaten

Facebookgruppen «Vi som krever billigere strøm» vil sende live fra demonstrasjonen slik at den også blir et Facebookarrangement med fokus på strømregningen.

Forfatter er administrator på denne facebookgruppen.

Hastemøte i Stortinget

Stortingets presidentskap har avbrutt Stortingets ferie, og innkalt representantene til møte om kraftsituasjonen mandag 19. september klokka 12. Da skal Olje- og energiminister Terje Aasland redegjøre for strømsituasjonen.

Presidentskapet opplyste ved beslutningen at dette var viktig for «demokratiet» og både for husholdninger og næringsliv. Dette kan forstås som at presidentskapet forutsetter at redegjørelsen også skal gjelde husholdningene og strømstøtten som foreslås satt opp til 90 prosent over 70 øre.

Både AP, SP og Høyre har varslet at de med alle sine representanter i Stortinget vil stemme for regjeringens forslag. Dersom dette opprettholdes til tross for den store prisstiningen som har vært på strøm den siste uka, så vil dette bli bestemt da disse partiene har flertall.