Trenden er klar etter gjennomgang av en rekke valgmålinger fra august og september i år, for kommende kommunevalg 2023. AP taper velgere lokalt der strømprisene har vært høye hittil i år. Det går et skille ved Sognefjorden. SP taper velgere over hele landet.
Trenden er klar etter gjennomgang av en rekke valgmålinger fra august og september i år, for kommende kommunevalg 2023. AP taper velgere lokalt der strømprisene har vært høye hittil i år. Det går et skille ved Sognefjorden. SP taper velgere over hele landet. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Ett år til kommunevalg og trenden er klar; AP og SP taper velgere lokalt der strømprisen har vært høy

Det er kommunevalg mandag om 365 dager. Energinytt24 har gått gjennom meningsmålinger for det kommende valget, for en rekke kommuner. Trenden er klar; AP og SP mister velgere for kommende kommunevalg der strømprisen har vært høy hittil i år. Det går et klart skille tilsvarende prissonene for strøm. Det indikerer at en medvirkende kan være AP og SP sin strømpris-håndtering i Regjering.

Vi har gått gjennom meningsmålinger foretatt i perioden august – september 2022, for kommende kommunevalg. De viser at AP taper velgere der strømprisene har vært høye hittil i år. Det går et klart skille ved Sognefjorden. SP taper velgere over alt. De sliter kanskje også med drivstoffprisen. Gjennomgangen av målingene fremgår nedenfor.

Det kan tenkes at tapet av velgere kan ha sammenheng med at AP og SP sitter i Regjering, og har håndtert strømpriskrisen på en måte velgere ikke er fornøyd med, og at dette smitter over på lokalparti for deres kommende kommunevalg om ett år. Særlig det at AP øker i sonene med lav strømpris gir støtte for en slik antakelse.

Det er så markant forskjell mellom Sør-Norge og områdene i Midt-Norge og Nord-Norge mht tap av velgere, at det er vanskelig å se noen annen overordnet vesentlig og selvstendig årsak på tvers av alle kommunegrenser, med unntak av økningen av drivstoffpriser. Økningen av drivstoffprisene kan tenkes å ha særlig negativt utfall for SP. En ser dette ved at SP også taper i områdene i Midt-Norge og Nord-Norge til tross for at de hittil har hatt lav strømpris. Motsatt er det en trend AP styrker seg i Midt-Norge og Nord-Norge.

Gjennomgangen viser følgende tall (endringer i prosentpoeng):

Larvik
InFact for Østlands-Posten
AP minus 2,3
SP minus 6,1

Hamar
Sentio for Hamar Arbeiderblad
Ap minus 1,5
SP minus 4,3

Sarpsborg
InFact for Sarpsborg Arbeiderblad
AP minus 0,7
SP minus 6,4

Indre Østfold
Sentio for Smaalenenes Avis
AP minus 1,6
SP minus 11,7

Tønsberg
InFact for Tønsberg Blad
AP minus 6,6
SP minus 8,5

Modum
Sentio for Bygdeposten
AP minus 7,7
SP minus 9,1

Lindesnes
InFact for Lindesnes Avis
AP minus 3,8
SP minus 5,4

Alver
InFact for Strilen
AP pluss 0,5
SP minus 7,6

Sandnes
Sentio for Sandnesposten
AP minus 5,6
SP minus 1,0

Bergen
Respons Analyse for Bergens Tidende
AP minus 4,9
SP minus 3,7

Trondheim
InFact for Nidaros
AP minus 1,0
SP minus 4,3

Steinkjær
InFact for Steinkjer Avisa
AP pluss 5,0
SP minus 18,4

Harstad
InFact for Harstad Tidende
AP pluss 2,3
SP minus 8,4