Dette utgjorde 1 prosent av norges strømforbruk for et par år siden. Nå er det endringer på gang. Foto: Karl Magnus Forland
Dette utgjorde 1 prosent av norges strømforbruk for et par år siden. Nå er det endringer på gang. Foto: Karl Magnus Forland

1 prosent av hele Norges strømforbruk gikk til dette

For noen få år siden gikk det ca. 1 tWh til veibelysning her i landet. Med dagens strømpris utgjør det ca. 4 milliarder kroner/år. Nå er både de statlige og kommunale veimyndighetene bokstavelig talt på god vei til å redusere forbruket til det halve, i hvert fall om du holder utenfor utbyggingen av nye veier som nødvendigvis gjør at det må bli flere lyspærer. 

Du ser dem over alt der du ferdes langs veier, og de varier i størrelse og farge og ikke minst strømforbruk. Til sammen brukte disse lysene ca. en hel tWh strøm for bare et par år siden. Det er det samme som ett tusen millioner kWt, og utgjør nesten en prosent av all vannkraften som brukes her i landet.

Dette strømsluket har landets veimyndigheter jobbet med de siste årene. Det skiftes f.eks. flere tusen veilys bare i Stor-Oslo hvert år, opplyser vegvesenets presseavdeling til Energinytt24.

Kjører du strekningen Oslo til Sørlandet, kan så mye som halvparten allerede være utskiftet og flere vil bli det i løpet av den nærmeste fremtiden.

I følge vegvesenet er de nye led-lysene både energieffektive og har mulighet til justering/dimming som gjør dem svært strømsparende, samtidig som de gir god belysning. I Stor-Oslo har de f.eks. registrert at forbruket er ca. en tredjedel av forbruket med de gamle Natriumslampene.

Forbruket med LED-belysning har redusert strømforbruket betydelig de to siste årene i følge Statens Vegvesen. Mørk blå søyle viser forbruk med LED og lys blå med Natrium året før og på samme strekningen før utskiftingen.

Energinytt24 har tatt en runde og sett hvordan tilstanden er på strekningen Telemark og Agder. Her er det store deler med ny firefelts motorvei, og denne har moderne led-lamper. Mange sideveier og kommunale veier har det samme. Over alt ser en utskiftinger pågår, antakeligvis slik at det byttes lamper når gamle natriumslamper ender livets løp. Merkelignok var det bare noen få av tunnellene som hadde led-belysning. De fleste tunneller har fortsatt lysstoffrør, som er mindre energibesparende. Dette regner vi med at veimyndighetene vil vurdere når levetiden til disse også er over.

Vi ser fortsatt gamle lamper slik de har vært de siste 50 årene oppå stolper enkelte steder, og en god del med nyere versjoner av gamle natriumspærer – helt frem til de mest moderne LED-Lampene som nesten ikke bruker strøm i forhold til effekt – men som har en stykkpris som er opp mot 4 ganger så høy. Her kan du se ulike lamper som vi kunne konstatere er i bruk i dag, kanskje du selv har en av disse du ser på bildene utenfor huset der du bor: (de flate er LED).