Strømavtalen Fortum Trygg (Variabel-avtale), koster nå nesten 9 kr/kWt. Forbrukerrådet fraråder avtaletypen og flere leverandører har avviklet den.
Strømavtalen Fortum Trygg (Variabel-avtale), koster nå nesten 9 kr/kWt. Forbrukerrådet fraråder avtaletypen og flere leverandører har avviklet den. FOTO: Getty Images/iStockphoto

ADVARSEL om strømavtale – koster 899 øre/kWt

Fortum Trygg (Variabel) koster nå 899 øre/kWt i Sør-Norge. Det er antakeligvis ny norsk rekord i høy strømpris ut til kundene.

Fortums kunder med såkalt variabel avtale benevnt Fortum Trygg, må nå betale 899 øre/kWt. Det er antakeligvis ny norsk rekord i strømpris til norske husholdninger. Flere andre som fortsatt har avtaletypen, har også svært høye priser. GE-energi skriver for eksempel på sin nettside at prisen hos dem nå er 750 øre/kWt.

Fortum sendte tidligere denne måneden informasjon til alle sine kunder med denne avtalen og orienterte om prisøkningen, som startet 14. september. Meldingen kan du se her:

Sms som Fortum sendte sine kunder med avtaletypen «Variabel» tidligere denne måneden.

Forbrukerrådet har det siste året gjort undersøkelser av avtaletypen «Variabel», og fraråder den på det sterkeste. Stikkprøver de har gjort av tilbudene i strømmarkedet, viser at de variable avtalene kan koste flere ganger ganger mer enn markedsprisen på strøm. Dette er også støttet opp av statistikk fra NVE.

Flere selskap har sluttet med avtaletypen, blant annet Norgesenergi. De avsluttet avtaletypen i begynnelsen av denne måneden får redaksjonen opplyst i dag.

Fortum gav ikke redaksjonen kommentarer til vår henvendelse før etter denne saken ble publisert. De har etter vi publisert saken, imidlertid bekreftet at det er korrekt at prisen på denne avtalen nå er 899 øre/kWt. De sier den skyldes den ekstraordinære utviklingen i markedet fra midten av august. De opplyser også, at de fra 1. september har avsluttet å inngå nye slike avtaler, og at de selv skal ha anbefalt sine kunder om å velge billigere avtaler.

Avtaletypen «Variabel»

Avtaletypen «Variabel» er en strømavtale hvor prisen pr. kWt varierer med 14-dagers mellomrom, om leverandør ønsker det. Det sendes ofte varsel om endringer i pris hver 14. dag. Dette i motsetning til fastprisavtaler, som har samme prisen hele avtaleperioden og spot-pris avtaler, som føler prisen på Nord-Poll, med avtalt fast avtalt påslag hos strømleverandør og eventuell fast månedsavgift.

Prisen på variable avtaler har i følge Forbrukerrådet som har undersøkt dem nærmere, en tendens til å stige kjapt når det er minimale økninger på kraftbørsen. Samtidig går ned sakte ned igjen når spotprisen synker. Resultatet er i følge Forbrukerrådet at du ofte ender opp med å betale mye mer enn nødvendig.

Forbrukerrådet fraråder denne avtaletypen, og de faktiske forhold de bygger frarådningen på på støttes av tall fra NVE.

Strømselskapet er pliktige til å varsle kunden skriftlig (SMS, brev eller e-post) 14 dager FØR prisen settes opp.