En ny sms-tjeneste forsøker å lure folk til å betale 10 kroner pr. sms, for å stemme over om de vil ha makspris på strøm. Tjenesten vurderes å være ren svindel.
En ny sms-tjeneste forsøker å lure folk til å betale 10 kroner pr. sms, for å stemme over om de vil ha makspris på strøm. Tjenesten vurderes å være ren svindel. FOTO: Getty Images/iStockphoto

ADVARSEL: Svindeltjeneste om folkeavstemning om makspris fra angivelig ideell organisasjon

Det er ikke uvanlig at enkelte forsøker å utnytte kriser for egen vinning. I dag dukket det opp en ny sms-tjeneste som utgir seg for å være en folkeavstemning om strømprisene, hvor folk lures til å betale 10 kroner for å sende en sms og si om de ønsker makspris på strøm. Vi advarer mot tjenesten som fremstår som ren svindel og under dekke av å være en ideell organisasjon.

En ny tjeneste dukket opp på nettet i dag, hvor du blir forsøkt lurt til å sende sms og avgi stemme om du ønsker makspris på strøm. Vi advarer mot tjenesten, som koster 10 kroner pr sms, for noe som ikke er verdt noe som helst.

Tjenesten er ren svindel da slike avstemninger finnes som gratis-tjenester på for eksempel facebook. Skandinavias største facebookgruppe «Vi som krever billigere strøm» har hatt flere slike målinger.

En avstemning ved bruk av sms-tjenesten er identisk med en avstemning på facebook. Det er ikke et representativt utvalg personer som blir kontaktet, og derfor blir det ikke noen kvalifisert meningsmåling. Det blir heller ikke noen korrekt mengdemåling, da resultatet bare viser hvem som har sendt sms og en ikke vet hvor mange som har hatt muligheten.

Alle avstemninger skal være gratis for at de skal kunne kvalifisere for å anses som en avstemning i et demokrati.

På nettsiden til tjenesten fremstilles det slik at sending av sms vil medføre en gyldig folkeavstemning. Det fremgår:

Offentlige protester eller protester gjennom sosiale medier er tiltak som ofte blir ignorert av politikere fordi tiltakene ikke gir juridisk gyldige eller entydige resultater. Dette er noe vi ønsker å gjøre noe med, og vil derfor sikre at befolkningen kan stole på at resultatene av en folkeavstemning er gyldige, og noe politikerne må forholde seg til.

Med liten skrift helt til slutt fremgår så:

Merk at minimum 10% av befolkningen må stemme for at vi oppnår finansiering til å kunne fullføre og starte en opptelling av folkeavstemningen.

På nettsiden til tjenesten blir betalingen opplyst slik:

Vi tar betalt 10 kroner for hver SMS som fører til en stemme
Vi tar betalt 1 krone for hver SMS som ikke fører til en stemme, men som krever en feil-respons (Se informasjon om validering)
Vi tar betalt 10 kroner for hver SMS å legge inn linker eller argumenter

Tjenesten forsvarer betalingen slik:

Et annet viktig argument for å ta betalt er at vi ikke ønsker useriøse aktører som «Spammer» tjenesten. En tjeneste som koster penger vil ikke være utsatt for slike angrep, og vil sikre at din stemme ikke kan manipuleres.
Denne beskjedne inntekten skal brukes for å sikre identifikasjon av stemmer, persondata, og at ingen bruker tjenesten utover dens intensjoner.

Den aktuelle tjenesten påberoper seg også å være en ideell organisasjon.

Energinytt24 har vært i kontakt med bakmannen for tjenesten og forelagt det vi har skrevet her, men vedkommende ønsker ikke å gi tilsvar .

Vi har også dokumentasjon på at tjenesten er forsøkt delt i sosiale medier i dag.

Vi velger å ikke oppgi navnet på tjenesten eller bakmannen, da vi anser det uetisk å reklamere for tjenesten.

(Forfatter er administrator av «Vi som krever billigere strøm»)