BI-professor mener at alle EL-selskap er krigsprofitører og at Norge bør stå samlet med Europa om et felles pristak på gass.
BI-professor mener at alle EL-selskap er krigsprofitører og at Norge bør stå samlet med Europa om et felles pristak på gass. FOTO: Getty Images/iStockphoto

ALLE el-selskaper både i Norge og Europa er krigsprofitører sier professor ved BI

Norge bør nå flagge klart at vi støtter opp om et allment pristak som iverksettes i hele markedet, sier professor ved BI til DN.

Professor Atle Midttun ved BI mener at alle el-selskaper er krigsprofitører, ikke bare de i Norge slik det er blitt fremstilt av blant annet Financial Times. Norge tjener stort på salg av gass er derfor nødt til å være tydelig i sin kommunikasjon til Europa for å redde eget omdømme. Vi bør flagge klart at vi støtter opp om et allment pristak som iverksettes i hele markedet, sier han til DN.

Energinytt24 har sendt forespørsel til Midtun om hva han synes om Støres utspill om at det ikke er han som selger gass til Europa, men at det er egne aksjeselskap som gjør dette. Vi har i skrivende stund ikke fått svar på henvendelsen.

Det er uenighet mellom fagfolk om et pristak for import av gass til EU vil kunne få noen effekt på strømprisene. Dersom det dreier seg om gass til produksjon av strøm, mener flere at det vil kunne gi lavere strømpris med smitteeffekt også for norsk strømpris.