Ingen bestrider at Putins krig er en medvirkende årsak til strømprisene vi har. Det er stråmannsargumentasjon å påstå at noen mener dette. Heller ikke Listhaug eller medlemmene av Facebookgruppen "Vi som krever billigere strøm" mener noe slikt. Alle er enige om at det er riktig å fordømme Putins krig og at denne påvirker europeiske strømpriser, og derved også norske strømpriser ettersom Norge er koplet mot Europa gjennom utenlandskabler.
Ingen bestrider at Putins krig er en medvirkende årsak til strømprisene vi har. Det er stråmannsargumentasjon å påstå at noen mener dette. Heller ikke Listhaug eller medlemmene av Facebookgruppen "Vi som krever billigere strøm" mener noe slikt. Alle er enige om at det er riktig å fordømme Putins krig og at denne påvirker europeiske strømpriser, og derved også norske strømpriser ettersom Norge er koplet mot Europa gjennom utenlandskabler. FOTO: Getty Images

Putin tapte dagens strømpriskamp – prisene sank i ettermiddag

Gassprisene med tilhørende konsekvenser for strømprisene, skjøt i været da Putin kunngjorde delvis mobilisering onsdag morgen. Nå i ettermiddag har dette falt tilbake på plass, sier kraftanalytiker til Energinytt24.

Putin kunngjorde i dag tidlig at Russland ville mobilisere reservestyrkene for krigen i Ukraina, og da steg gassprisen. Dette påvirket deretter strømprisene i Europa. Som følge av Sør-Norges tette kopling til Europa gjennom eksportkabler, så ville dette videre kunne påvirke våre egne priser fremover. Nå i ettermiddag har imidlertid Putins slag i dag mistet all effekt, ihvertfall på energiprisene.

Prisene på gass falt tilbake på slutten av dagen. Mobiliseringen gav ny politisk spenning for mulig risiko for nedstenging av siste rest av russisk gass til Europa som går via Ukraina og Tyrkia, totalt 70 mcm/dag. Dette sier sjefanalytiker Tor Reiner Lilleholt i Volue Insight til Energinytt24 nå i kveld.