Dagbladet postulerer stadig faktafeil om årsaken til den norske strømpriskrisen

Alle er enige om det, men noen forsøker å legge til side den diskusjonen og heller peke på Putin. Det gjelder særlig Støre, Solberg og ikke minst Dagbladet. Dagbladet postulerer feil fakta om hva som er hovedårsaken til den norske strømpriskrisen flere ganger i uka, og nå bør faktisk.no gripe inn. Dette kan ikke lenger godtas overfor det norske leser-publikum.

Dagbladet skriver på lederplass i dag at alle er enige om at hovedårsaken til de skyhøye strømprisene er krigen i Ukraina. Det formuleres slik:

En ting kan heldigvis alle se ut til å være enige om, når det kommer til stykket: Putins krig i Ukraina og strupingen av gasstilførselen er den viktigste årsaken til at prisene er rekordhøye i hele Europa nå.

Det er korrekt at dette er en hovedårsak til de ekstremt høye prisene i Europa, men ikke prisene i Norge som også ligger i Europa. Det er faktisk feil å fremføre det slik Dagbladet gjør. Det gjør det ikke bedre at Dagbladet endatil presisere at det siktes til Norge, når det uriktig fremføres at de fleste er enige om at krigen er hovedårsak.

Til slutt er det et ubeskrivelig journalistisk overtramp å på toppen av det hele, å påstå at alle endatil er enige om det Dagbladet feilaktig skriver. Det siktes eventuelt til flere av de andre avisene i Akersgata, i så fall kan muligens være korrekt, men det er nok ikke det Dagbladet har ment.

Det Dagbladet postulerer gjelder Europa, med unntak for Norge. Norge har vært selvforsynt med vannkraft i over 100 år, nedbetalt av befolkningen. Slik er det ikke i Europa.

Det er utenlandskablene som er hovedårsaken til at Norge blir dratt med i energikrisen som Europa har i dag, og Europa har forårsaket dette selv ved det grønne skiftets tiltak der de har redusert fossil kraftproduksjon og heller satset på Putins gassleveranser. Stikk i strid med råd mange har gitt om at dette var en risikosport for hele den europeiske befolkningen.

For Norges del kommer kablene og prissmitten i kombinasjon med den hydrologiske balansen den siste tiden, politikernes vegring mot utbygging av mer fornybar kraft samtidig med økende kraftbehov til elektrifisering av industri, bilpark m.m. Sistnevnte også styrt av de norske politikerne selv, som har satt seg som mål å bli bests i klimaklassen uten å konsekvensutrede det de har vedtatt.

Både NHO ved lederen for Industri Energi og en rekke andre så som konserndirektøren i Equinor og direktøren i Nord Pool, peker på andre årsaker enn Putins krig for Norges del. Stikk i strid med det Dagbladet fremfører som ubestridt, og slik jeg her fremfører som korrekt.

Slik er det, og det blir ikke mer korrekt det Dagbladet på lederplass gjentar gang etter gang det samme feil postulat. Dette er produksjon av uriktig informasjon overfor publikum, og faktisk.no bør vurdere påstanden Dagbladet stadig fremfører.

Som lederen for Industri Energi Stein Lier-Hansen uttalte nylig til Fri Fagbevegelse:

Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene og utenlandskablene til Tyskland og England er hovedforklaringen på de høye strømprisene i Sørvest-Norge.

Lier-Hansen uttalte dette for ca. en måned siden, og var naturligvis kjent med at enkelte forsøkte peke på Putin som hovedårsak. Han gikk så langt i uttalelsen, at han endatil erkjente at NHO hadde trådt feil i støtten de tidligere har gitt til etableringen av kablene, og tok selvkritikk på vegne av NHO for dette. Dette bør faktisk.no merke seg ved sine undersøkelser.

Konserndirektøren i Equinor uttalte omtrent det samme som Lier-Hansen under ONS-messen i Stavanger, omtrent i samme periode. Det er også naturlig at faktisk.no hører hva landets største energiprodusent mener om årsaken.

Direktøren i Nord Pool fikk spørsmål fra Energinytt24 deretter om hva han mente, og han støttet direktøren i Equinor.