De kunne like godt latt være å møte på Stortinget i dag

Det eneste de stemte over i Stortinget i dag, var om de skulle stemme over noe som helst. Akkurat det ble til gjengjeld votert og vedtatt, og endatil med klart flertall.

I sommerferien vedtok Stortingets presidentskap at alle representantene skulle innkalles til hastemøte på Stortinget, og at Olje- og energiministeren da skulle redegjøre for strømpriskrisen. Han skulle redegjøre for hva som er gjort og hva som er planen videre. Stortingets president uttalte endatil at dette var viktig for demokratiet, både for husholdninger og næringslivet, og en fikk inntrykk av at det nå endelig skulle skje noe fra Stortingets side. I enkelte medieoppslag de siste dagene, har vi endatil lest ordet «overkjøre» de som regjerer.

Etter dagens møte er imidlertid i hvert fall min konklusjon, at representantene like godt kunne fortsatt ferien i ro og mak. Det kom ikke frem noe som helst nytt utover det energiministeren allerede har fortalt til pressen tidligere, og det eneste som ble vedtatt av Stortinget, var at de ikke skulle vedta noe som helst. Akkurat det ble til gjengjeld vedtatt med klart flertall.

Det ble fremmet forslag fra representantene Sneve Martinussen (R) og Listhaug (Frp) om at det skulle voteres over saker, men disse ble nedstemt med hhv 74 mot 22 og 75 mot 26 stemmer. Ikke overraskende kanskje, da Stortinget for å få forsvarlig saksbehandling for sine vedtak, først må behandle dem grundig i komite først. Komiteen skal deretter gi innstilling til det samlede Stortinget og det skal debatteres og deretter voteres. Så har det vært ferie, og da jobber ikke komiteene. Kanskje representantene burde tenkt på det før de sa farvel til hverandre i tidlig sommer.

Det foreligger nå totalt 90 forslag til forbedringer av strømsystemet, hvorav en rekke av disse får direkte betydning for strømprisene. Blant annet gjelder dette makspris, støtteordningens størrelse, eksportkapasitet, avgifter m.v.