En jacuzzi bruker fra 1.500 til 3.000 pr/mnd i strøm, når strømprisene er så høye som nå. Vil du få ned strømregningen, så kvitt deg snarest med den. Foto: Energinytt24
En jacuzzi bruker fra 1.500 til 3.000 pr/mnd i strøm, når strømprisene er så høye som nå. Vil du få ned strømregningen, så kvitt deg snarest med den. Foto: Energinytt24

Strømforbruket på østlandet dobbelt så mye redusert som på sørlandet, på grunn av strømprisene

De høye strømprisene har gjort at østlendinger har redusert strømforbruket med ca. 10 prosent mens sørlendinger bare har redusert med ca. 5 prosent, viser en temperaturkorrigert analyse fra NVE.

Tall fra NVE viser at østlendinger har redusert sitt strømforbruk med ca. 10 prosent som følge av de høye strømprisene. Til sammenligning har sørlendingene bare redusert med halvparten, i underkant av 5 prosent.Dette viser nye tall fra NVE.

Det er ved beregningene tatt høyde for temperaturforskjeller, slik at disse ikke kan forklare forskjellen mellom de to landsdelene. Det kan heller ikke prisene, for de har vært høye begge steder.

Det er i hovedsak husholdninger og tjenesteytende sektor som har redusert forbruket, mens tall fra industrien viser mindre endring skriver NVE.

Uttrykket sørlendinger er treige folk kan kanskje ha et meningsinnhold for de som lever av å selge strøm til vanlige folk.