Danskene vil nå få betydelig høyere nettleie og langt høyere enn den norske. Det skaper reaksjoner hos danske strømkunder.
Danskene vil nå få betydelig høyere nettleie og langt høyere enn den norske. Det skaper reaksjoner hos danske strømkunder. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Ekstrempriser i Sør-Norge allerede fra desember: 9 kr/kWt

Gubrandsdal Energi skriver på sin nettside at de ut fra fremtidsmarkedet spår at spotprisen allerede fra desember vil ligge skyhøyt over det den gjør i dag, og nærme seg 9 kr/kWt.

De sørlige prisområdene (NO1, NO2 og NO5) ligger an til en gjennomsnittlig spotpris på rundt 8-9 kr/kWh inkludert mva. i vintermånedene desember, januar og februar, skriver strømselskapet Gubrandsdal Energi på sin nettside.

Strømselskapet skriver at anslaget bygger på forventninger basert på fremtidsmarkedet for handel av kraft. Utviklingen vi ser viser økte priser i sør i vinter, med en månedlig snittpris på 7,7 kr/kWh i desember, 8,4 kr/kWh i januar og 8,8 kr/kWh i februar inkludert mva, fremgår det av prognosen.

Det fremgår samtidig at fremtidsmarkedet tror at både Midt-Norge og Nord-Norge vil ha lave priser også denne vinteren.

Grafene viser prisene fremover basert på fremtidsmarkedet for handel med strøm. Kilde: Gubrandsdal Energi

Dersom strømselskapets spådom slår til, vil strømprisen i Sør-Norge i så fall bli tre til fire ganger så høy som strømprisen var i desember i fjor da strømstøtten ble innført første gang. Den gang var strømstøtten 55 prosent over 87,5 øre, men denne prosenten er blitt økt flere ganger. Den ble forrige måned økt til 90 prosent og det er det som vil gjelde til vinteren om ikke Regjeringen øker den ytterligere.

Regjeringen har opplyst at de vil følge med på strømprisene og fortløpende vurdere strømstøtteordningen, så dersom prisene stiger så høyt som det nå spås, kan det ikke utelukkes at støttesatsen blir justert ytterligere.