Norge er en del av Europa og har avtale med både våre naboland og alle EU-land gjennom EØS-avtalen. Det innebærer at det ikke er helt "fritt frem", heller ikke for Energikommisjonen som nå får utsatt frist på grunn av krigen i Ukraina.
Norge er en del av Europa og har avtale med både våre naboland og alle EU-land gjennom EØS-avtalen. Det innebærer at det ikke er helt "fritt frem", heller ikke for Energikommisjonen som nå får utsatt frist på grunn av krigen i Ukraina. FOTO: Getty Images/iStockphoto

EU har ved EØS-avtalen låst Regjeringens handlekraft overfor næringslivet, naturligvis

Dette er en kommentar fra interimredaktør.

Næringsministeren redegjorde for strømstøtte-ordningen for næringslivet kl. 10.00 i dag, sammen med LO, NHO og Virke. Innholdet var ingen overraskelse. Norge kan etter forpliktelsene gjennom EØS-avtalen ikke foreta seg særlig mer. EU bestemte nemlig i mars i år, at det bare kan gis direktestøtte til bedrifter som har over 3 prosent strømregning i forhold til virksomhetens omsetning.

Denne støtten er nå foreslått til 25 prosent av strømprisen over 70 øre og det skal foretas energieffektiviseringskartlegging først. Store bedrifter holdes utenfor ordningen. Dette samsvarer også med det EU har bestemt.

I tillegg foreslås en unntaks-ordning, hvor de som har fått ekstra store problem med strømprisene, kan søke om en individuell støtte tilsvarende ordningen for privatpersoner som kan søke om sosialstønad.. Dette er også innenfor EU`s vedtak fra mars.

Stortinget skal ta stilling til forslaget i hastemøte mandag. Det er grunn til å anta at det blir vedtatt. Norge er etter EØS-avtalen naturligvis forpliktet til å følge det EU har bestemt om subsidiering i næringslivet. Ellers får ikke norske bedrifter selv fordelen med tilgang til EU`s indre marked.

Enkelte politikere har etter dagens pressekonferanse kritisert Regjeringens forslag. De samme politikerne har imidlertid aldri kritisert at Norge har fått tilgang til EU`s indre marked, med de positive konsekvenser dette har for norsk næringsliv.

Hele poenget med EØS-avtalen er at alle i næringslivet dom deltar i EU`s indre marked, skal konkurrere på like vilkår. Det blir som på idrettsbanen, at ingen skal gis særfordeler. Så må vi vel tolke politikere som kritiserer Regjeringens forslag slik i dag, at de ønsker at Norge skal ut av EØS og isoleres fra resten av Europa. I motsatt fall farer de med dobbeltkommunikasjon og populistisk budskap.