RME skjerper inn praksisen for når fritidseiendommer kan gis rett til strømstøtte. Fra oktober kreves at fritidseiendommen også er godkjent til boligformål.
RME skjerper inn praksisen for når fritidseiendommer kan gis rett til strømstøtte. Fra oktober kreves at fritidseiendommen også er godkjent til boligformål. FOTO: Getty Images

Full krise for de som har kjøpt hytte

Politikerne må nå revurdere strømstøtte til hyttefolket, sier styreleder Trond G. Hagen i Norges Hytteforbund til Energinytt24 i dag, etter rekordhoppet på styringsrenta fra Norges Bank.

Norges Bank økte styrerenta med 0,5 prosentpoeng i dag. Det innebærer det kraftigste rentehoppet siden 90-tallet, og vil innebære en økonomisk ruin for de som har kjøpt hytter de siste årene og som har tatt opp lån og heller ikke får strømstøtte. Dette sier Trond G. Hagen som er styreleder i Norges Hytteforbund til Energinytt24 i dag etter at rentehoppet ble kjent.

Hagen mener at den økte renta i dag må gjøre at Regjeringen nå revurderer å gi strømstøtte også til hytter og fritidseiendommer. Det er jo en kjensgjerning at de høye strømprisene er en vesentlig årsak til inflasjonen som Norges Bank forsøker å dempe, og det blir feil at en gruppe hytteeiere skal betale hele gildet i form av både høye strømpriser og høyere rente.

Hytteeierne er malt inn i et hjørne mener Hagen, og kan heller ikke slå av all strømmen, for da fryser rørene og det kan oppstå skade som ikke dekkes av forsikringen.

Hagen peker også på de store konsekvenser hytte-krisen vil få for næringsliv som nærbutikker og håndverkere rundt om i landet hvor hytter vil kunne bli stående tomme. Folk har ikke råd til dette som nå skjer han, og det er det motsatte av god distriktspolitikk slik som Senterpartiet lovte de ville gå for før valget i fjor, legger han til.

Det er anslått at i løpet av neste år vil renta som låntakere må betale på bolig og hytte vil ligge på over 4 prosent. Det vil være umulig å betjene dette sammen med høye strømpriser i tiden fremover avslutter Hagen.

Norges Hytteforbund har allerede varslet at de vurderer søksmål mot Staten som følge av forskjellsbehandling mellom hytter og sekundærboliger.

Det er allerede registrert fallende interesse i markedet for å kjøpe hytter.