Jussprofessor mener EØS-regler kan gi strømkunder som er blitt kastet ut fra gunstige fastprisavtaler mulighet for å gå til gruppesøksmål mot strømselskapet GNP.
Jussprofessor mener EØS-regler kan gi strømkunder som er blitt kastet ut fra gunstige fastprisavtaler mulighet for å gå til gruppesøksmål mot strømselskapet GNP. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Hensiktsmessig med gruppesøksmål etter utkastelse fra fastprisavtaler

Jussprofessor antar at gruppesøksmål mot GNP Energi som overførte over 1000 strømkunder til Tinde Energi kan være hensiktsmessig. Kundene mistet som følge av overføringen gunstige fastprisavtaler de hadde inngått i fjor.

Vi skrev i går at Europeiske forbrukerrettigheter gjennom EØS-lovgivningen innebærer en sperre for strømselskap til å endre vilkårene; herunder kaste dem ut fra gunstige fastprisavtaler som er inngått, i forbindelse med søksmål mot Tinde.

Dette syn støttes nå av jussprofessor Johan Giertsen ved Universitetet i Bergen. Han mener GNP som overførte kundene til Tinde som vi nevnte i går, kan bli utsatt for et gruppesøksmål fra de utestengte kundene. Dette melder Europower i dag.

For å nå fram mot GNP Energy, kan et gruppesøksmål være det mest hensiktsmessige hvis man vil kreve erstatning, antar Giertsen i følge avisen. Han sier samtidig at et søksmål mot Tinde ikke har noen hensikt.

.

Gruppesøksmål

Et gruppesøksmål er søksmål som føres av en gruppe personer på samme eller vesentlig likt faktisk og rettslig grunnlag, og som er godkjent av retten som gruppesøksmål.

Gruppemedlemmenes interesser skal ved slike søksmål ivaretas av en resentant for gruppen. Vedkommende oppnevnes av retten og har plikt til å holde medlemmene orientert om prosessen.

Ordningen med gruppesøksmål ble innført i Norge med den nye tvisteloven som trådte i kraft fra 1. januar 2008. Før dette fantes også gruppesøksmål, men da var lovverket ikke tilrettelagt for det. Advokat Olav Sylte inngav første massesøksmål i Norge i 2004 på vegne av 92 klienter i forbindelse med T5PC skandalen, som gjorde at selskapet kort tid etter ble slått konkurs.