En jacuzzi bruker fra 1.500 til 3.000 pr/mnd i strøm, når strømprisene er så høye som nå. Vil du få ned strømregningen, så kvitt deg snarest med den. Foto: Energinytt24
En jacuzzi bruker fra 1.500 til 3.000 pr/mnd i strøm, når strømprisene er så høye som nå. Vil du få ned strømregningen, så kvitt deg snarest med den. Foto: Energinytt24

Kjenner du noen som har en slik, tips dem om hvordan de kan spare 3.000/mnd

Dersom du har jacuzzi og ønsker å få ned strømregningen, ja da finnes antakeligvis bare en løsning. Legg den ut på finn.no og kryss fingrene for at noen vil kjøpe eller hente den. Sannsynligvis bør du være takknemlig for om noen i det hele tatt vil hente den uten å betale, hensyntatt økningen av strømprisene som kan forventes fremover. Bare transporten av en jacuzzi kan koste over 10.000 kroner.

Ikke alle tenker over det, men en utendørs jacuzzi koster så mye som mellom 1.500 og 3.000 i måneden i strøm sommer og vinter, avhengig av hvor gammel den er, hvor mye den brukes og temperatur i vann og i luften utenfor. I tillegg kommer kostnader med vedlikehold som bytte av filter m.v.

En gammel jacuzzi bruker mer strøm enn en ny og godt isolert, og utendørs temperatur og antall dager i bruk er det som først og fremst styrer påvirkningen på strømregningen. En varm sommerdag med 30 grader innebærer nesten ikke strømforbruk, mens det om vinteren i minusgrader er maksimalt med strømkostnad og gjerne også høyere enn gjennomsnittsanslaget ovenfor. I hvert fall om du har normal temperatur i stampen på ca. 37 grader og bruker den et par ganger i måneden.

Salgsfremmende fremsnakking
Tallene vi har presentert her er et uformelt anslag som redaksjonen har satt sammen etter en ringerunde til flere jacuzzi-leverandører og undersøkelser av hva leverandørene bygger sine tall på. Vi ser det er de samme tallene som går igjen hos de fleste, og mange av disse er også gjengitt i media i en rekke artikler. Tallene som er 200 til 300 kWt pr månd er imidlertid antakeligvis feil, og det reelle forbruket er antakeligvis langt høyere enn dette for de fleste, i hvert fall de som har jacuzzien stående utendørs utsatt for vær og vind.

Tallene som vi finner på nettet fremstår tilsynelatende som «salgsfremmende tall». Vi ser at noen bruker tall fra tester i USA, hvor det er langt høyere temperaturer enn her i Norge, og skandinaviske tester er gjerne foretatt i energirom, hvor det verken er regn, snø eller vind. Sistnevnte påvirker også temperaturen på en Jacuzzi som står utendørs, naturligvis. Vi konstaterer også at når enkeltpersoner selv foretar tester, så fremkommer helt andre og langt høyere tall om strømforbruk enn det som oppgis fra leverandør.

Alder og isolasjon
De fleste vi har kontaktet peker på alder og isolasjon, særlig på lokket, som de viktige faktorene som styrer strømregningen. I tillegg peker de på selve bruken når lokket står åpent og temperaturen utendørs.

Våre egne undersøkelser viser at innbygging av jacuzzien i et lukket rom, antakeligvis er beste løsningen. Da mister imidlertid jacuzzien noe av nytelses-effekten for det fleste antakeligvis.

Dersom du har en eldre modell som har dårlig lokk, anbefaler alle at dette byttes ut. Prisene på lokk har imidlertid steget til det doble siste året, og ligger nå hos alle leverandører fra ca. 6.000 kroner og oppover.

Kan ikke skru den helt av
Det er også et problem får vi opplyst, at du ikke kan slå av temperaturen om vinteren uten å risikere store frostskader i rør, pumper m.v. Selv om du tømmer den for vann, så vil det gjerne fortsatt være igjen vann innvendig i rør, pumper m.v. En bør ha fagkyndig hjelp med riktig utstyr, for å sikre at den er tilstrekkelig tømt slik at strømmen kan slås av om vinteren, ellers risiker en skader som blir dyrere enn det en sparer på strømmen, forteller de vi har kontaktet.

Et godt alternativ er å skru temperaturen langt lavere om vinteren når det er kaldt, slik at en beholder noe varme og vannet ikke fryser. Hvor grensen går er imidlertid en risikosport, og en bør derfor ikke slå den for lavt ned får vi også opplyst.

Selg den på finn.no
Konklusjonen er derfor klar. Ønsker du å få ned strømregningen og har en jacuzzi, så start med å bli kvitt denne strømslukeren. Det er ikke noe som tyder på at strømprisene går nedover med det første, så kostnadene vil mest sannsynlig bare øke fremover.

Det koster også betydelig å hente/transportere slike «farkoster», så en bør kanskje ikke være så opptatt om en får mye betalt for den, om en ønsker å bli kvitt den. En rask ringerunde vi har foretatt til et par transportfirma, viser at kostnaden bare med henting fort blir på over 10.000 kroner om den skal fraktes et par kilometer og du må benytte kranbil for å plukke den opp. På finn.no er det for øvrig daglig folk som legger ut eldre og brukte jacuzzi gratis mot avhenting. Ikke overraskende i disse dyre strømtider. Pengene du taper på å gi bort en Jacuzzi som du har kjøpt for 50.000 kroner, tjener du raskt inn igjen ved lavere strømregning.