Strømstøtte-satsen er forskjellig fra måned til måned og fra landsel til landsdel. Den styres av gjennomsnittlig spotpris for aktuelt prisområde fra kraftbørsen Nord Pool.
Strømstøtte-satsen er forskjellig fra måned til måned og fra landsel til landsdel. Den styres av gjennomsnittlig spotpris for aktuelt prisområde fra kraftbørsen Nord Pool. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Høyest strømstøtte-sats på sørlandet – 364 øre/kwt for August

Det er betydelige forskjeller i strømstøtten for de ulike områdene i Sør-Norge for august. Det viser samtidig hvilken landsdel som hadde den høyeste strømprisen forrige måned. Her kan du finne satsen for din landsdel.

NVE har fastsatt følgende støttesatser for august:

Prisområde Gjennomsnittt Støttesats
NO1 (Oslo) 344,29 øre/kWh 274,29 øre/kWh
NO2 (Krs) 434,49 øre/kWh 364,49 øre/kWh
NO5 (Bergen) 341,58 øre/kWh 271,58 øre/kWh

De tre øvrige områdene Midt-Norge og Nord-Norge har i august ikke strømstøtte på grunn av lave gjennomsnittspriser.

Støttesatsen beregnes for august med 80 prosent dekning for differansen mellom månedens gjennomsnittspris på kraftbørsen fra Nord Pool og 70 øre som er innslagspunkt. Fra september er dekningsgraden økt til 90 prosent.

Ordningen gjelder bare for husholdninger og ikke fritidsboliger eller næringskunder.