Norge er en del av Europa og har avtale med både våre naboland og alle EU-land gjennom EØS-avtalen. Det innebærer at det ikke er helt "fritt frem", heller ikke for Energikommisjonen som nå får utsatt frist på grunn av krigen i Ukraina.
Norge er en del av Europa og har avtale med både våre naboland og alle EU-land gjennom EØS-avtalen. Det innebærer at det ikke er helt "fritt frem", heller ikke for Energikommisjonen som nå får utsatt frist på grunn av krigen i Ukraina. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Hva er viktigst: Sikre norsk strømforsyning eller respektere EU?

Regjeringen jobber med å lage system for eksportbegrensning for å sikre vår egen strømforsyningssikkerhet, men EU godtar ikke dette. Bør Regjeringen fortsette arbeidet eller gi etter for EU? Delta i avstemning nedenfor og si hva du mener.

Regjeringen planlegger å lage et eksport-system som skal sikre norsk forsyningssikkerhet, men dette godtar ikke EU. Norge kan ikke begrense eksportkapasiteten sier EU. Det er NTB som melder dette i dag og viser til en ikke-navngitt kilde som skal være talsperson for EU. Meldingen er blant annet gjengitt i E24.

Den norske Regjeringen mener imidlertid at den er i sin fulle rett til å lage et system som begrenser eksporten for å sikre forsyningssikkerheten. Dette gjelder i følge Aasland både eksport til EU-land og Storbritania, fremgår det av meldingen.

Hva mener du, bør Regjeringen fortsette planene med å lage system for eksportbegrensning, eller bør Regjeringen heller respektere EU?