Norges Hytteforbund skrev brev til Statsministerens kontor i helga, og anførte at det strider mot Grunnloven § 98 å forskjellsbehandle hytter fra boliger når det gjelder strømstøtte.
Norges Hytteforbund skrev brev til Statsministerens kontor i helga, og anførte at det strider mot Grunnloven § 98 å forskjellsbehandle hytter fra boliger når det gjelder strømstøtte. FOTO: Getty Images

Hytteforbundet: Regjeringen krenker Grunnloven i strømsaken

Norges Hytteforbund har sendt brev til Statsministerens kontor i helga. Her anføres det at Regjeringen bryter Grunnloven når hytter blir holdt utenfor strømstøtteordningen.

Norges Hytteforbund (NHF) skrev i helga brev til Statsministerens kontor og anførte at det strider mot Grunnloven å forskjellsbehandle hytter fra boliger i strømstøtteordningen. Det er Trond Hagen, styreleder i forbundet, som har signert brevet.

Forbundet viser til Grunnloven § 98 som sier at «Alle er like for lova» og at «Ikkje noko menneske må utsetjast for usakleg eller mishøveleg forskjellsbehandling.»

Bestemmelsen i Grunnloven § 98 stammer i utgangspunktet fra et behov for vern mot diskriminering av privatpersoner. Eiere av fritidsboliger er i sammenheng med strømstøtteordningen å betrakte som privatpersoner, siden ordningen tar utgangspunkt i husholdningen, fremgår det av brevet.

Norges Hytteforbund sin konklusjon er at Grunnlovens § 98 (dvs. vernet mot usaklig forskjellsbehandling) kan gi grunnlag for at hytteeiere er usaklig forskjellsbehandlet, fordi sekundærboliger får strømstøtte, men ikke fritidsboliger, avslutter Hagen i brevet som også er sendt til Finansdepartementet.