Det er usikkert hvordan utviklingen blir fremover med vannstanden og kraftproduksjon skriver NVE på sine nettsider nå i helga.
Det er usikkert hvordan utviklingen blir fremover med vannstanden og kraftproduksjon skriver NVE på sine nettsider nå i helga. FOTO: Getty Images

Ikke vært så lav grunnvannstand i sør på 40 år – vil påvirke strømprisene fremover

På målestasjonene i Lindesnes og Evje i Agder, Bø i Telemark, Kise i Hedmark har det aldri vært målt så lav grunnvannstand i starten av september siden målingene startet i 1980. Områdene med lav grunnvannstand blir større skriver NVE på sine nettsider i helga.

– Situasjonen i starten av september er preget av lav eller svært lav og synkende grunnvannstand i store deler av Sør-Norge. Det lave grunnvannsnivået gir også lavere tilsig av vann til elver og vannmagasiner, sier hydrolog og avdelingsdirektør Hege Hisdal i Norges vassdrags- og energidirektorat. Det melder NVE på sine nettsider nå i helga som var.

På målestasjonene i Lindesnes og Evje i Agder, Bø i Telemark, Kise i Hedmark har det aldri vært målt så lav grunnvannstand i starten av september siden målingene startet i 1980. Dette skriver NVE på varslingstjenesten varsom.no.

Det meste av norsk vannkraftproduksjon foregår med vann fra magasiner i fjellene. I de sørlige prisområdene NO1, NO2 og NO5 regner det normalt 360 millimeter i september og oktober og ved utgangen av uke 35 hadde Sør-Norge et nedbørunderskudd på 320 millimeter. For å ta igjen for det tørre året som har gått, må det derfor regne cirka dobbelt så mye som vanlig frem til snøen legger seg, sier Hisdal i følge NVE.

– Hvordan situasjonen utvikler seg fremover avhenger rett og slett av været. Vannmangelen i bakken og i vannmagasinene er stor, uttalte Colleuille til værvarsom.no i går.

Den hydrologiske balansen er en av faktorene som påvirker strømprisene, slik at lite nedbør og lav vannstand gir mindre kraftproduksjon og mindre tilbud for å dekke etterspørsel etter vannkraft. Det gir høyere strømpris ved fastsettelse av spotprisen ved Nordpool. Lav grunnvannstand medfører dessuten mindre tilsig av vann til magasinene skriver NVE, og derfor påvirker det lave grunnvannet i seg selv den kommende forventede kraftproduksjonen.

Det har det siste halve året vært stort fokus på vannstand i vannmagasin og kraftprodusentenes tapping for kraftproduksjon for eksport gjennom utenlandskablene, og flere har fremført at dette burde vært ulovlig.

I juli innførte Regjeringen etter stort politisk press og protester mot den omfattende nedtappingen, ukentlig rapporteringsplikt for de store vannkraftprodusentene i Sør-Norge.