Boligmarkedsbarometeret viser at andelen som tror på et boligprisfall har økt fra 16 til 26 prosent nå i september. .
Boligmarkedsbarometeret viser at andelen som tror på et boligprisfall har økt fra 16 til 26 prosent nå i september. . FOTO: Getty Images

Kraftig fall i forventningene til boligmarkedet – strømprisen medvirkende årsak

Den fallende trenden som følge av høye strømpriser, forventet høyere rente og lavere boligprisvekst og en rekke andre forhold fortsetter , skriver NBBL i en pressemelding i dag. Andelen som tror på boligprisfall har har nå plutselig økt fra 16 til 26 prosent.

De høye strømprisene er sammen med høyere rente, lite boligbygging, krig og en rekke andre forhold, med på å gjøre folk skeptiske til og urolige for boligmarkedet. Det ser ut som de forventningene vi har hatt til lavere temperatur i boligmarkedet er i ferd med å skje. Dette sier administrerende direktør i NBBL, Bård Folke Fredriksen, i en pressemelding i dag, samtidig med at NBBL kunngjør resultatet av det siste Boligmarkedsbarometeret.

– Krigen i Ukraina, redusert kjøpekraft og rekordhøye strømpriser gir økt usikkerhet og påvirker økonomien og boligmarkedet, fremgår det av meldingen.

Boligmarkedsbarometeret er en månedlig undersøkelse fra NBBL som siden juni 2018 har målt nordmenns forventninger til utviklingen i boligmarkedet. Resultatene fra september viser et rekordlavt nivå på minus 4,7, opplyser NBBL.

Resultatet viser at bare 41 prosent tror på høyere boligpriser det neste året. Andelen som nå motsatt tror på et fall, har økt fra 16 til 26 prosent bare i september.

I etterkant av at vi publiserte denne saken, så har Tibber sendt ut en pressemelding. Den lyder slik:

Ny faktureringspraksis
På fakturaen som sendes ut 1. oktober betaler kundene som før for forbruket i september. I tillegg faktureres estimert forbruk frem til forfallsdatoen for fakturaen i midten av oktober. Dette betyr at perioden for faktura i oktober blir lenger enn vanlig, mens for november vil vanlig periode på 30 dager gjelde igjen. Estimatet vil avregnes mot reelt forbruk.

For fakturaen som kommer 1. november vil kundene betale for faktisk forbruk i andre halvdel av oktober og estimert forbruk frem til midten november, samtidig som det gjøres en korrigering for faktisk forbruk i oktober. Tibbers algoritmer sørger for at estimert forbruk blir så realistisk som mulig, basert på tidligere forbruk og type bolig kunden har. De som bruker mindre strøm enn estimert får restbeløpet godskrevet på neste faktura, mens de som bruker mer enn estimert vil få en korrigering mot faktisk forbruk.

– Vi er fullstendig klar over at dette kommer brått på kundene våre, men vi har per i dag ingen annen måte å kunne sikre lavest mulig strømpris på. For å gjøre overgangen til ny ordning så fleksibel som mulig får kundene nå mulighet til å sette en fast forfallsdato selv, både for oktober og fremover. Denne endringen gjøres enkelt i appen. Vi håper det gir våre kunder bedre forutsigbarhet og kontroll over egen økonomi, sier Aksnes.

– Samtidig har vi utviklet en løsning som gir deg som kunde mulighet til å utsette betalingen gebyrfritt i opptil 30 dager gjennom vår partner, fortsetter Aksnes