RME skjerper inn praksisen for når fritidseiendommer kan gis rett til strømstøtte. Fra oktober kreves at fritidseiendommen også er godkjent til boligformål.
RME skjerper inn praksisen for når fritidseiendommer kan gis rett til strømstøtte. Fra oktober kreves at fritidseiendommen også er godkjent til boligformål. FOTO: Getty Images

Kraftig fall i interessen for hytter på FINN eiendom

Markant fall på 40 prosent sier lederen for FINN eiendom. Styrelederen i Norges hytteforbund mistenker at det er de høye strømprisene og manglende strømstøtte til hytter som er årsaken.

Interessen målt i besøk/trafikk på annonsene for hytter på fjellet gir oss ganske interessante funn akkurat nå. Etter sommeren har interessen for disse annonsene dalt ganske kraftig målt mot foregående år (40% mindre trafikk i forhold til samme periode i fjor). Dette opplyser leder for FINN eiendom, Jørgen Hellestveit, til Energinytt24 i dag.

Trafikktallene ligger også lavere enn før pandemien (2019), hvor man den gang kunne forvente 8 000 besøk på annonsen, mot 5 700 denne høsten på FINN. Forenklet oversatt vil jeg si at interessen for fjellhyttene har gått kraftig ned de siste ukene sier han til redaksjonen.

I forrige uke lå det 2 700 hytter til salgs på finn.no. Det er 500 flere enn på samme uke i fjor – men likevel under nivåene vi så i 2019, sier Hellestveit.

Trond G. Hagen, styreleder i Norges Hytteforbund, tror den manglende interessen skyldes strømprisene og det faktum at hytteeiere ikke får strømstøtte. Han sier til Energinytt24 at han tror det kan bli fallende priser på hytter med innlagt strøm fremover, om det ikke skjer noen endringer i strømprisene eller strømstøtteordningen. Hytteforbundet ser allerede nå at det motsatt er en økt interesse for hytter uten innlagt strøm legger han til.

Redaksjonen har også snakket med flere eiendomsmeglere om temaet og samtlige opplyser det samme, at de frykter at strømprisene nå gjør at det vil bli et prisfall på hytter fremover.