Forbrukertilsynet mener Tibber har begått lovbrudd da kundene ikke er varslet med tilstrekkelig frist før endring av faktureringspraksis igangsettes. Vi har gitt kundene mulighet til å søke om betalingsutsettelse svarer selskapet.
Forbrukertilsynet mener Tibber har begått lovbrudd da kundene ikke er varslet med tilstrekkelig frist før endring av faktureringspraksis igangsettes. Vi har gitt kundene mulighet til å søke om betalingsutsettelse svarer selskapet.

Lovbrudd sier Forbrukertilsynet – kan søke om betalingsutsettelse sier Tibber

I går endret Tibber faktureringspraksis med 2 dagers varsel. Lovbrudd mener Forbrukertilsynet. – Vi har gitt kundene mulighet til å søke om betalingsutsettelse, uttalte Tibber til Energinytt24 i går. Det samme ble opplyst av Tibber i en pressemelding senere på dagen. Vi anbefaler alle Tibbers kunder om å søke om betalingsutsettelse i 30 dager. Det skal være kostnadsfritt.

Tibber endret i går sin faktureringspraksis og krever fra nå av inn forskuddsbetaling for deler av den påfølgende måneds strømforbruk ut fra et estimat. Nærmere bestemt de 14 første dagene i påfølgende måned. Dette mener Forbrukertilsynet nå er lovbrudd i følge E24, da det bryter med varslingsfristen på 14 dager. Energinytt24 tok opp problemstillingen med Tibber i går, men fikk da til svar at kundene kan søke om betalingsutsettelse i 30 dager og således ble vel ivaretatt.

Den aktuelle betalingsutsettelsen ble av Tibber opplyst å være kostnadsfri, dvs. verken gebyr eller renter ville påløpe. Energintytt24 anbefaler alle å benytte denne muligheten, som finnes i appløsningen selskapet benytter overfor kundene.

Forklaringen til Tibber for faktureringsendingen, er i følge selskapet de høye strømprisene og at Tibber angivelig må legge ut for strømkjøpene hver dag selv, og således forskuttere inntil 45 dager strømkostnaden. Den endrede praksisen skal i følge selskapet gjøre at utlegget ikke blir så langvarig og derved kan bedre likviditeten. Administrerende direktør i selskapet antydet også overfor E24 i går, at en statsgaranti slik både Sverige og Finnland har innført, ville hjulpet selskapet og gjort at det ikke var nødvendig å endre praksisen de har hatt med etterskuddsfakturering.

Forklaringen Tibber har gitt er imidlertid uriktig for kunder i sonene NO2 og NO3. Dette viser Energinytt24`s egne undersøkelser. For disse sonene kjøper ikke Tibber strøm fra Nord Pool men fra Energisalg Norge, som i stedet har balanseansvar ut fra registrerte opplysninger i Esett. Esett er en offentlig base hvor dette fremgår. Energisalg Norge er kjent for å gi kreditt til alle sine kunder som er spotpris-selskap etablert de to siste årene. Tibber ville ikke kommentere vår bemerkning om dette da vi skrev om saken i går, men erkjente at de også handlet strøm andre steder enn direkte fra Nord Pool.