Tor Reier Lilleholt, Volue Insight, opplyser at energiprisene i Europa trakk seg tilbake utpå dagen etter en stigning etter at Putin varslet mobilisering (Foto: Privat)
Tor Reier Lilleholt, Volue Insight, opplyser at energiprisene i Europa trakk seg tilbake utpå dagen etter en stigning etter at Putin varslet mobilisering (Foto: Privat)

Makspris på gass til EU kan gi lavere strømpris i Norge sier kraftanalytiker

Dersom dette gjelder gass brukt til strømproduksjon kan det gi lavere strømpriser sier kraftanalytiker til Energinytt24 i kveld. 

Makspris på gass kan gi lavere strømpris både i Europa og i Norge, dersom dette gjelder gass brukt til strømproduksjon. Det sier sjefanalytiker Tor Reiner Lilleholt i Volue Insight til Energinytt24 i kveld.

Problemstillingen har oppstått etter at Støre i dag har uttalt til Financial Times at han nå vil vurdere makspris eller prisavslag.

For en uke siden uttalte Støre det motsatte på Belgias tilsvarende ønske. Det samme gjorde energiministeren etter at energidirektøren i Financial Times tok opp problemstillingen.