Norske grønnsaksbønder har ikke råd til å ha strøm på kjølelager, og lar nå i følge flere medieoppslag heller grønnsakene råtne da det er billigere for dem.
Norske grønnsaksbønder har ikke råd til å ha strøm på kjølelager, og lar nå i følge flere medieoppslag heller grønnsakene råtne da det er billigere for dem. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Matforsyningen blir redusert ved Regjeringens manglende strøm-grep

Mens Støre og Vestre angivelig vurderer om norske matprodusenter skal gis strømstøtte, må vi andre se på at verdens matforsyning blir ytterligere redusert. Snart roper flere EU og EØS, men det gjelder ikke for bøndene.

– Det er ikke bra å kaste mat, uansett hvilken del av verdikjeden det er i. Det er for tidlig å si hvordan tiltakene vi jobber med nå, vil treffe enkeltnæringer og enkeltbransjer, men vi lytter selvfølgelig til bøndene som vi lytter til andre bedrifter som forteller oss om utfordringene de står overfor, uttalte næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til NTB fredag og sitatene er gjengitt i flere presseoppslag i helga.

Regjeringen med næringsminister sier altså nei til å økt strømstøtte til bøndene for å hjelpe dem med kostnadene med kjølelagring av grønnsaker, hvilket igjen har ført til flere nyhetsoppslag i helga om at grønnsaksbønder vil la grønnsakene råtne mens Vestre og Regjeringen vurderer.

I følge landbruksminister Sandra Borch legger regjeringen opp til å behandle spørsmålet for bøndene likt med næringslivet for øvrig med hensyn til en strømstøtteordning. Det har vært flere møter mellom LO, NHO og Virke om temaet og det skal avvikles nye møter neste uke.

Det er grunn til å anta at Regjeringen også vil måtte vurdere om de skal fortelle norske velgere og det norske næringsliv, at det er vanskelig å gi strømstøtte til næringslivet som følge av EØS-forpliktelsene Norge har, og at EU i mars i år bestemte at det bare kan gis midlertidige strømlån.

Det er videre grunn til å stille spørsmål ved hva bøndene selv vil si, når de forstår at EØS-avtalen og begrensningen for strømstøtte ikke gjelder for dem og at Regjeringen nå legger opp til at bøndene ikke skal gis særbehandling slik EØS-avtalen nettopp har lagt opp til.

Mens Støre og Vestre angivelig vurderer må vi andre se på at verdens matforsyning blir ytterligere redusert.