Trond Mohn vil ikke få satt i gang noe forsøk med kjernekraft i Norge så lenge dagens Regjering sitter ved roret.
Trond Mohn vil ikke få satt i gang noe forsøk med kjernekraft i Norge så lenge dagens Regjering sitter ved roret. FOTO: Getty Images

Mohn vil ikke få satt i gang med kjernekraft så lenge Støre og Vedum sitter ved roret

Storbritania planlegger å bygge inntil åtte nye reaktorer, Frankrike 14 og Kina over 150. I Sverige har de hatt kjernekraft som hovedkraft  i mange år. Flere av partiene på Stortinget har de to siste årene erklært seg positive til det, unntatt SV, Krf og Rødt. Disse støtter Støre og Solberg. Sistnevnte ble for øvrig overkjørt av eget parti om spørsmålet for noen måneder siden. Vi har spurt en kjernekraftprofessor om hva som er årsaken til at det er blitt slik i Norge.

I dag preges nyhetsbildet av at milliardær Trond Mohn har etablert privat selskap for å få satt i gang kjernekraftvirksomhet i Norge. Det får han imidlertid aldri satt i gang med, så lenge dagens regjering sitter ved roret. Regjeringen har for øvrig et klart flertall i Stortinget i ryggen, bestående av Rødt, SV og Krf.

Bare forskning på sikkerhet mot ulykker i andre land
Norske myndigheter hadde samarbeid med Russland om forskning på atomkraft, men stanset dette da krigen brøt ut. Etter dette bevilget Regjeringen 25 millioner kroner for å bygge opp en egen forskning her i landet. Ikke for å forske på egen kjernekraft, men for å ha best mulig kompetanse her i landet om det skjedde en ulykke i andre land. Dette skjedde i vår, og Regjeringen skrev i pressemelding at:

– Sjølv om Noreg ikkje har kjernekraftreaktorar for elektrisitetsproduksjon og heller ikkje planlegg for å ha det, har vi land i nærområdet som har kjernekraft. Derfor må vi sikre god kunnskapsberedskap og rekruttering på det nukleære området, seier forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe.

Forskingsrådet har gjennomført ein forstudie om status for norsk nukleær forsking. Studien viser at det er naudsynt med ei målretta satsing for å styrke forskingsmiljøet, fremgår det av meldingen.

Etter dette la Ola Borten Moe (Sp) i revidert nasjonalbudsjett i mai frem 25 millioner kroner til videre atomforskning alene her i landet. Til Nettavisen var han samtidig rask med å avvise at det var noen planer om atomkraft i Norge.

– Både med diskusjonen om energi og med tanke på klimaavtrykket, er det en naturlig debatt. Men det er ikke noe vi tar stilling til nå. Dette handler imidlertid om å styrke forskningen rundt kjernefysikk og kjernekjemi, uttalte Borten Moe da til avisen.

Flere parti er blitt positive men flertallet er imot
Erna Solberg har gjennom flere år vært motstander av kjernekraftverk men hun ble under landsmøtet for Høyre i april i år, nedstemt av sitt eget parti. Hun ble her ikke hørt med at vi her i Norge hadde så mange andre energikilder som vi kunne utnytte for å lage mer strøm.

Både MDG, Venstre og Fremskrittspartiet er også blitt positive til kjernekraftverk. Krf og Rødt er derimot imot.

Det er store sprik innad i de enkelte partiene om synet på kjernekraft. Trond Mohn som tilsynelatende er for kjernekraft, er selv i følge flere medieoppslag AP-medlem.

Sammensetningen i Stortinget viser at det er klart flertall mot kjernekraft. Flertallet består av AP, SP, SV, Rødt og Krf.

Professor i kjernekraft ser holdningsendringer i samfunnet
Energinytt24 har spurt Jan Emblemsvåg, professor i kjernekraft og Thorium ved NTNU, om hvorfor det er så lite interesse for kjernekraft i Norge.

Emblemsvåg sier at dette skyldes flere årsaker, og et det i bunnen ligger en skepsis som han mener ikke er reell i dag. Skepsisen ligger særlig hos politiske ledere som ikke har oppdatert kunnskap. Han viser til Thorium-utvalgets rapport som ble nektet fremlagt for Stortinget i 2008 av daværende energiminister Åslaug Haga (SP).

På spørsmål om hva han tenker om kunnskapsformidlingen de siste årene gjennom landets presse, så svarer han at denne ikke har vært god nok. Han mener det nærmest har vært et tabu å skrive om temaet, og at dette har vært med på å opprettholde det han mener er ikke-reell frykt hos det norske folk.

Emblemsvåg har erfaring med både Thorium og kjernekraft og legger til at det har skjedd en stor utvikling i sikkerhet og kost-nytte for kjernekraft de siste ti-årene. Dette mener han ikke er blitt fanget opp av de som styrer landet, men han ser en holdningsendring den siste tiden. Undersøkelser viser at unge som er opptatt av miljø, er veldig positive til kjernekraft. I dag har vi også en rekke andre som er positive, og tiltaket som Trond Mohn har satt i gang er bra legger han til.