Olje- og energiminister Terje Aasland uttalte at det var uverdig av Listhaug å uttale fra Stortingets talerstol den 19. september, at hun var lei av politikere som bare la skylden for de høye strømprisene på krigen. Foto: Naina Helen Jåma NTB / Kommunikasjon
Olje- og energiminister Terje Aasland uttalte at det var uverdig av Listhaug å uttale fra Stortingets talerstol den 19. september, at hun var lei av politikere som bare la skylden for de høye strømprisene på krigen. Foto: Naina Helen Jåma NTB / Kommunikasjon

Regjeringen vil ha ordning med «sosialstønad» for bedrifter som sliter med strømregningen

Et kompromiss skal være på bordet i følge VG. Vil tilby lån og bedriftene som sliter mest, kan søke om kontantstøtte som kan gis i særlige tilfeller etter grundig vurdering.

Regjeringen skal i nylige samtaler med LO, NHO og Virke, lagt på bordet et forslag om helt begrenset strømstøtte til norsk næringsliv. Det innebærer at det gis lån og at det innføres en helt begrenset søknadsordning for bedrifter som sliter særlig mye. Det VG som melder om dette i dag.

Opplysningen er i samsvar med det som tidligere er blitt skrevet i flere medier om at Regjeringen har vurdert en støtte ut fra individuelle vurderinger hos de enkelte som søker. Dette tilsvarer ordningen med sosialhjelp for husholdningene.

Det skal i forhandlingene ha kommet på bordet et kompromiss som innbefatter både lån og direkte-tilskudd, hvor man rammer inn en støtteordning så sterkt at det bare er bedrifter som virkelig trenger hjelp som skal få det. Innrammingen skal også sørge for at eksempelvis kryptoaktører eller andre som kan forsøke å utnytte ordningen, holdes utenfor, skriver VG.

Regjeringen skal redegjøre for saken i Stortinget førstkommende mandag.

Norge er gjennom EØS avtalen forpliktet til å følge det EU har bestemt med hensyn til støtte til næringslivet. EU har bestemt at det til vanlige bedrifter i utgangspunktet ikke kan gis støtte utover midlertidige lån.