Partileder Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har ikke hatt så dårlig valgoppslutning siden 2002. NTB/Kommunikasjon/Statsministerens kontor
Partileder Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har ikke hatt så dårlig valgoppslutning siden 2002. NTB/Kommunikasjon/Statsministerens kontor FOTO: 12

Støre avholder pressekonferanse kl. 17.00

Støre kaller pressen inn til pressekonferanse angående gasslekkasjen i Østersjøen.

Pressekonferansen blir avviklet kl. 17.00 i dag.

Fremtidsprisene for gass steg brått etter at gasslekkasjen ble kjent for noen dager siden og markedet fryktet sabotasje.

Det har de siste dagene blitt økt frykt for sabotasje fra Russland og flere har beskrevet dette som et angrep mot Europa. En eskalering av situasjonen skaper uroligheter også i energimarkedet, også for Norges del, ettersom Norge er koplet tett til Europa gjennom utenlandskablene.

Det har de siste dagene vært mye omtale i europeisk media hvordan sikkerheten er rundt gassledningene fra Norge til Europa. Usikkerhet om dette vil kunne påvirke fremtidsprisene på gass, med videre påvirkning av europeiske og norske strømpriser.

Tyskland innførte for sin del makspris på gass i går.

Statnett gikk ut med sine anbefalinger om SAKS-tiltak i dag.