Tyskland innfører nå pristak på gass for å få ned energikostnadene til forbrukerne.
Tyskland innfører nå pristak på gass for å få ned energikostnadene til forbrukerne. FOTO: Getty Images/iStockphoto

NÅ: Tyskland innfører pristak på gass

Der Spiegel melder nå at Tyskland innfører pristak på gass.

Det store tyske avisen Der Spiegel melder nå at Tyskland innfører pristak på gass for å senke energikostnadene for forbrukerne.

Kostnaden med pristaket vil være 200 milliarder Euro.

I tyskland benytter husholdningene gass til oppvarming og komfyr. Vi skrev i går om at tyske husholdninger har økt sitt gassforbruk etter at energikrisen inntraff.

Nederland innførte en makspris-løsning for en uke siden.

Den norske Regjeringen har avvist å sette makspris på strøm til norske husholdninger, men er i dialog med EU om å godta å levere gass til EU-land til lavere pris enn markedspris. Det er satt ned en arbeidsgruppe som arbeider med dette.