Kjersti Stenseng ville skapt mer tillit for AP ved å si som Støre, at det ikke er valg nå og at AP gir blaffen i alle meningsmålinger. Foto: AP
Kjersti Stenseng ville skapt mer tillit for AP ved å si som Støre, at det ikke er valg nå og at AP gir blaffen i alle meningsmålinger. Foto: AP

Nei Stenseng, dere har ikke skjerming av folks økonomi som sak nr. 1

Partisekretær Kjersti Stenseng (AP) uttalte til Klassekampen nylig at AP`s sak nr. 1 er å skjerme vanlige folks økonomi. Det oppfatter nok mange med meg som en ny løgn, og fortjener en saklig kommentar.

AP`s Partisekretær Kjersti Stenseng uttalte for to dager siden til Klassekampen at hun har troen på at god økonomisk styring og skjerming av vanlige folks økonomi mot alt som skjer, vil gi folk fornyet tillit til partiet. Hun uttalte det nå etter at AP har havnet på 19-tallet i meningsmåling hos den samme avisen.

Påstanden er et løfte om modifisering av lovnaden under valgkampen om at vanlige folk vil få det bedre. Det å skjerme økonomien, må forstås som det motsatte at de ikke vil få det bedre, men heller ikke verre. Dette fortjener en kommentar. Kortversjonen er at hun bare gjør alt verre for AP med en ny lovnad som ikke blir holdt.

Vanlige folk som har stemt frem AP, er folk som har trodd på AP sin forrige lovnad om at det var deres tur. Tur til å få det bedre økonomisk enn det de hadde da Erna styrte. En ny lovnad som ikke blir holdt, vil varig svekke partiet. Vanlige folk er nemlig blitt opptatt av at nye lovnader fra politikere blir holdt.

Erna har forstått det. Hun går kraftig frem og det er grunn til å tro at det skyldes at hun mer sier det motsatte. Hun sa under valgkampen i fjor, at vanlige folk ikke ville få det bedre enn med henne i Regjering. Erna gjentok det endatil nylig, og uttalte at vanlige folk heller ikke ville fått det bedre om hun styrte. Det å si det som det er, har en verdi for vanlige folk.

Det Erna gjør er ikke mindre enn et utrolig god markedsføringsstunt, det å snakke sant. Hun skaper tillit ved å vise at hun ikke lover mer enn hun er villig til å gi. Stenseng & Co bør revurdere beslutningen om å ikke benytte pr-byrå, eller kutte ut byrået de evt. bruker i det skjul.

Vanlige folk oppfatter det slik at de er blitt holdt for narr av AP under valgkampen og er blitt lurt trill rundt, og at det nå skjer igjen. Etter uttalelsen falt og er blitt gjengitt i de fleste medier, har det forsiktig sagt haglet med negative kommentarer. Oversatt til vanlig språk går de ut på det jeg skriver her.

Nå er tiden for fullbyrdelse av straffen for å lyve for vanlige folk. Unnskyldninger om at det er andres feil er da straffskjerpende. Det samme er å forsøke seg med ny usanne løfter som beviselig ikke kan holdes.

Støre har nemlig bestemt at det ikke skal settes makspris på strøm og at hytter ikke skal få strømstøtte (700.000 husholdninger i Norge har hytter eller fritidseiendom). Det er lite som tyder på at næringslivet vil få annet enn mindre og midlertidige lån til betaling av strømregningene, og mange vanlige folk i Sør-Norge frykter både for arbeidsplassene og omgivelsene for seg selv og sin familie.

Skulle AP som styrer Regjeringen ha fått varig tilgivelse hos noen få, skulle Støre i det minste gått for 100 prosent strømstøtte over 50 øre. Det er intet som tyder på at Støre er villig til dette, og i beste fall dukker han opp under Stortingets budsjettkonferanse i det norske Stortinget og sier til media etterpå at han ikke blir stresset av at AP faller på alle meningsmålinger.

Stenseng ville skapt mer tillit for AP ved å si de samme som Støre.