Equinors anlegg ved Melkøya/Hammerfest. Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor
Equinors anlegg ved Melkøya/Hammerfest. Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor FOTO: Ole Jørgen Bratland

NVE anbefaler tillatelse til ny kraftledning for Equinors elektrifisering av Melkøya

NVE støtter Equinor i at det må gis konsesjon for kraftledning slik at petroleumsanleggene på Melkøya og Wisting kan settes i gang.

NVE har nå anbefalt Olje- og energidepartementet å gi konsesjon for etablering av en 54 km lang kraftledning mellom Skaidi og Hammerfest i forbindelse med Equinors planlagte elektrifisering av petroleumsanleggene ved Melkøya og Wisting.

Det har vært stor motstand mot denne elektrifiseringen da mange har fryktet at den vil tappe Nord-Norge for kraft.

Det ble gitt konsesjon allerede for ti år siden, men dette ble påklaget sammen med øvrig konsesjon som ble gitt i landområdet. Den delen som gjaldt ledning for elektrifisering av Melkøya, har siden ligget i påvente av spørsmålet om elektrifisering ville bli igangsatt. Equinor har nå ønsket å elektrifisere Melkøya og Wisting, og det er i den forbindelse klagen er tatt opp til behandlingen igjen, for ledningen fra Skaidi til Hammerfest, skriver NVE i en pressemelding i dag.

– Dersom petroleumsanleggene skal få kraft fra land, anbefaler NVE at Olje- og energidepartementet gir Statnett tillatelse til å bygge en ny 420 kV kraftledning mellom Skaidi-Hammerfest, utvide Skaidi transformatorstasjon og bygge nye Hyggevatn transformatorstasjon, fremgår det av meldingen.