Sylvi Listhaug avbildet utenfor Stortinget i forbindelse med strøm-demonstrasjon 22.9.22. Foto: Redaksjonen
Sylvi Listhaug avbildet utenfor Stortinget i forbindelse med strøm-demonstrasjon 22.9.22. Foto: Redaksjonen

Ny knallmåling for FrP og H

Høyre er nå like stort som Arbeiderpartiet og SP til sammen – og Frp med sin beste måling de siste 5 årene. AP går tilbake mens SP går frem. Det siste skyldes muligens forskjellig holdning mellom AP og SP til EU og EU`s løsningsforslag på energikrisen.

På Ipsos’ partibarometer for Dagbladet viser at Høyre går frem ett prosentpoeng til 28,2 prosent og blir derved like stort som de to regjeringspartiene AP og SP til sammen. Det er beste måling for Høyre siste 8 år. Frp gjør også sin beste måling hos Ipsos og ender på 15,5 prosentpoeng. Så godt resultat har ikke Frp hatt siste 5 år.

Erna Solberg og Høyre er den klare vinneren på Ipsos måling for Dagbladet. FOTO: Hans Kristian Thorbjoernsen


I målingen går Arbeiderpartiet ned 2,2 prosentpoeng til 19,4 mens Senterpartiet går frem 2 prosentpoeng til 7,7. I måling for Vårt Land for kort tid siden, havnet partiet under sperregrensa og fikk 3,9 prosentpoeng. Rødt går frem 0,9 prosentpoeng til 8,4.

Du kan lese hele målingen hos Dagbladet.

Målingen er en nasjonal måling og da er blant annet strømpriskrisen og Regjeringens håndtering av den viktig for mange. Det er grunn til å anta at dette også gjelder for denne målingen, selv om det kan være vanskelig å forklare hvorfor AP går tilbake samtidig som at SP går frem.

Det har imidlertid vært mye diskusjoner de siste ukene om EU sin energikrisehåndtering og EU-parlamentet har nylig gitt uttrykk for en rekke energipolitiske standpunkt som også kan få betydning for Norge, bl.a. makspris på gass m.v. Her har SP og AP fremstått med forskjellige syn, ved at det er Støre og AP som har hatt dialog med EU og i større grad enn SP gitt uttrykk for et EU-vennlig syn. Dette kan være en medvirkende forklaring til forskjellen på de to regjeringspartiene.