Landbruks- og matminister Sandra Borch Foto: Torbjørn Tandberg
Landbruks- og matminister Sandra Borch Foto: Torbjørn Tandberg

Økt strømstøtte til bøndene

I forrige uke sa landbruksminister Sandra Borch nei til bedre strømstøtte for bøndene, i dag ble det motsatt.

For å sikre norsk matproduksjon, styrkes strømstøtten for landbruket slik at øvre grense på 20.000 kWt per måned økes til 60.000 kWt ut året. Dette meldte Regjeringen i en pressemelding i dag.

I forrige uke var det motsatt. Da uttalte landbruksministeren at bøndene måtte følge ordningen til det øvrige næringslivet fremover. Nå har Borch endret standpunkt.

– Det er avgjørende for oss å sikre norsk matproduksjon. Det gjør vi med de grepene regjeringen nå foreslår, og som kommer i tillegg til de løsningene vi allerede har iverksatt for næringen. Primærprodusentene får med de siste forbedringene dekket en langt større andel av sine utgifter. Bedrifter som ikke omfattes av denne ordningen, vil kunne falle inn under de generelle ordningene for næringslivet, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) i følge pressemeldingen.

Bondelaget er også fornøyd
– Jeg er fornøyd med at ordningen til jordbruket blir styrka ved at taket for strømstøtte heves, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag til Bondelagets egen nettavis.