Nationen kunngjør novembermålingen i dag. Den viser stabilt flertall for de blå.
Nationen kunngjør novembermålingen i dag. Den viser stabilt flertall for de blå.

Partimåling om strømpolitikk september 2022

Hvilket parti har best strømpolitikk?

Strømregningen er i hovedsak styrt gjennom rammer besluttet ved politiske vedtak. Vi måler nå de ulike partiene på strømpolitikken de har.

Dersom du ønsker å delta, kan du krysse av i målingen nedenfor, for det partiet du er mest enig med i dag. Det kan bare avgis èn stemme pr. bruker og resultatet kommer løpende frem. Ingen kan se hvem som deltar i avstemningen.

Husk at denne målingen bare gjelder strømpolitikk, og ikke mer. Ved valg vil det være mange andre politiske områder som også vil være viktige for de som skal avgi stemme. Da vil det være totalbildet som er avgjørende, og strømpolitikken vil da bare være ett av flere områder som en bør vektlegge.

Målingen er også uformell, blant annet ved at vi ikke konkretiserer om det gjelder Stortinget eller lokalt. Strømpolitikk er begge deler, da mange kommuner er kraftkommuner og har eierskap til kraftinntekter m.v.