Professor Espen Gaarder Haug, NMBU (Foto: privat)
Professor Espen Gaarder Haug, NMBU (Foto: privat)

Professor får støtte i forslag om å fjerne moms på strøm

Skattebetalerforeningen støtter professor Haugs forslag om fjerning av moms på strøm i tillegg til strømstøtten.

Å fjerne momsen på strømregningen er riktig og fornuftig skriver skattebetalerforeningen på sin egen blogg, og støtter samtidig professor Espen Gaarder Haugs forslag som vi skrev om for noen dager siden.

I tillegg til dagens strømstøtteordning vil det kunne hjelpe husholdninger som sliter. Det vil kunne hjelpe hytteeiere, og ikke minst vil det kunne hjelpe bedrifter som ikke har momsfradrag. På toppen av dette vil det også kunne bidra til å rette opp skjevhetene strømprisene bidrar til. I Sør-Norge er strømprisene mer enn 100 ganger høyere enn det forbrukerne i nord betaler per kilowattime, på toppen av dette kommer moms på strømmen, noe de slipper i Nord-Norge, fremgår det av bloggen.