Vedprisene er nå så høye at Regjeringen bør hasteutrede midlertidig fritak for moms, mener professor i finans ved NMBU Espen Gaarder Haug. Han mener det også muligens kan bidra til lavere strømpriser og sikre at landet ikke kommer i en rasjoneringssituasjon.
Vedprisene er nå så høye at Regjeringen bør hasteutrede midlertidig fritak for moms, mener professor i finans ved NMBU Espen Gaarder Haug. Han mener det også muligens kan bidra til lavere strømpriser og sikre at landet ikke kommer i en rasjoneringssituasjon.

Professor i finans vil ha momsfritak på ved

Professor i finans ved NMBU mener at midlertidig fritak av moms på ved, vil bidra til at strømprisene muligens kan gå ned og dette også vil være med å sikre at landet ikke kommer i en strøm-rasjoneringssituasjon til vinteren. 

Professor i finans Espen Gaarder Haug ved NMBU, foreslår at Regjeringen hasteutreder midlertidig fritak for moms på ved. Prisene er nå så høye på ved, at det å fyre som alternativ til oppvarming med strøm, antakeligvis er mindre aktuelt for folk flest, sier han til Energinytt24 i dag.

Haug peker på at det er nødvendig for å få ned strømprisene at strømforbruket går ned, da det er mangel på kraft og det er lite som tyder på at det blir overskudd den nærmeste tid. Det at det brukes mindre strøm, er også en uttalt målsetting fra Regjeringen. Økt bruk av ved til oppvarming i norske hjem, kan kutte strømforbruket vesentlig og bidra både til å få ned strømprisene og forhindre at landet kommer i en rasjoneringssituasjon, men dette blir nå begrenset av de høye vedprisene sier han.

-Fjerning av moms vil også gjøre det mer overkommelig for hytteieiere. De får ikke strømstøtte, og det er fare for at mange i denne gruppen ikke vil benytte hyttene fremover på grunn av både de høye strømprisene og høye vedprisene. Fjerning av moms på ved, vil gjøre det mer overkommelig for denne gruppen å benytte hyttene nå og i tiden fremover, og vil bidra til å opprettholde vanlig virksomhet i alle landets hyttegrender, legger han til.

Prisene på ved må ned om en ønsker at strømforbruket skal gå ned, og Regjeringen bør derfor nå hasteutrede fritak for moms som midlertidig tiltak, mener Espen Gaarder Haug som er professor i finans ved Handelshøyskolen NMBU. Foto: Privat