Regjeringen med pressemelding om september-strømstøtten

Regjeringen melder i en pressemelding i dag at de nå formelt fremmer forslag for Stortinget om det de allerede har avtalt med Høyre blir ny strømstøtteordning – dvs. 90 prosent støtte over 87,5 øre/kWt inkl mva fra og med september.

Regjeringen melder nå i dag i en pressemelding at de vil forsterke ordningen som skal hjelpe husholdninger med å håndtere rekordhøye strømpriser.

Det er allerede vedtatt at stønadsgraden vil øke fra 80 til 90 prosent for forbruk fra og med oktober 2022 til og med desember 2022. I sommer varslet olje- og energiministeren at dette ville fremskyndes til å gjelde fra september, og flere partier på Stortinget, bl.a. Høyre, har støtte forslaget. Nå fremmes forslaget som proposisjon til Stortinget hvor det vil bli debattert og formelt vedtatt.

Forslaget har flertall i Stortinget da Høyre som nevnt støtter forslaget og det er allerede lagt til grunn at strømstøtten for September skal utmåles etter den nye satsen.