Kart over Norden. Foto: Istock
Kart over Norden. Foto: Istock FOTO: Getty Images/iStockphoto

Regjeringen satser på forsterket nordisk kraftsamarbeid

Olje- og energiministeren har fortalt EU at norsk forsyningssikkerhet må gå foran alt, og nå innleder han samarbeid med sin svenske kollega for å gjøre det nordiske samarbeidet om kraftutveksling bedre.

Olje- og energidepartementet melder i dag at Norge vil innlede dialog med Sverige om et forsterket samarbeid om kraft.

– Sammen med den norske regjeringen initierer vi en ”task force” for de nordiske landene om utvikling av markedsmodellen. Sverige og Norge går sammen for å sikre sikker tilgang på elektrisitet og lave priser i Norden. Vi ønsker å finne felles løsninger på felles utfordringer, sier Sveriges energi- og digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar i følge departementets nettside.

Norge har hatt samarbeid om kraftutveksling med de andre nordiske landene siden 60-tallet. Det er dette samarbeidet som nå skal intensiveres for å finne gode tiltak som sikrer et velfungerende el-marked, fremgår, slik at vi kan komme tilbake til en situasjon med tilstrekkelig og rimelig kraft til nytte for industri og samfunn, skriver departementet på nettsiden sin.