Espen Gaarder, professor i finans. Foto: Privat
Espen Gaarder, professor i finans. Foto: Privat

Regjeringens strømpolitikk skaper økt inflasjon – innfør makspris nå

Leserinnlegg av Espen Gaarder Haug, professor handelshøyskolen, NMBU

Alt høsten 2021 varslet kraftanalytikere om at dersom man fortsatte strømeksporten fra Sør-Norge nærmest uten kontroll, så ville man kunne ende opp med for lite vann i magasinene og dermed ekstremt høye priser og til og med fare for rasjonering.

På toppen av dette varslet USA om krig i Ukraina alt i 2021. Det eneste fornuftige blant folk som skjønner risikostyring ville vært og kjapt bremse eksporten, men man kjørte bare på med å tappe vannmagasinene videre ned.

Handlingslammelse
Regjeringens pågående handlingslammelse ved å ikke gripe inn har ledet til svært høye strømpriser. Næringslivet får ikke kompensasjon. Bedrifter vil derfor måtte legge på prisene for å dekke kostnadene. Det er klart inflasjonsdrivende.

Svært mange husholdninger sliter også på grunn av høyre strømkostnader selv etter den lave strøm-støtten noe som vil føre til press for høyere lønninger og dermed også være inflasjonsdrivende.

Bedrifter sliter
Mange bedrifter kan imidlertid ikke bare legge på prisen nok til å kompensere for de høye strømprisene de selv betaler. Vi har allerede sett grønnsaksprodusenter som har måttet la avlinger råtne på rot omtalt i media. Dette er mer lønnsomt for dem enn å ta opp gullrotene for produksjon og salg. Vi har sett tilsvarende for tomatdyrking.

Svært mange andre typer bedrifter sliter også bakere, småindustri, og alle som trenger betydelig med strøm for produksjon. Selv kafeer og restauranter trenger betydelig med strøm, spesielt om vinteren. Kunder drar ikke dit for å sitte i 16 grader og spise kald mat og drikke iskaffe.

Mye tilsier at vi vil få en stor konkursbølge grunnet de høye strømprisen, som igjen på sikt vil ramme finanssektoren i Norge som har gitt lån. Vi kan altså komme til å få domino effekter, der konkurser leder til konkurser og driver landet inn i dyp resesjon.

Importert inflasjon
Inflasjonen vi ser i Norge er i stor grad en importer inflasjon. En rekke sentralbanker økte pengemengden dramatisk under Covid krisen. Mer penger i systemet og samme eller redusert produksjon gir økte priser.

Normalt vil et land som har enormt handelsoverskudd få en sterk valuta som vil dempe importert inflasjon. Norges bank har faktisk forverret den importerte inflasjonen med å ha ett program der de selger milliarder av kroner hver dag helt offisielt og dermed svekker kronen mot slikt som USD. Dette øker den importerte inflasjonen.

Makspris på strøm kan dempe inflasjonen
Regjeringen og Norges bank legger mye av skylden på inflasjon på norske husholdninger, mens de faktisk ved sin politikk og handlingsmåte er kraftig pådrivere av inflasjon.

Vi kan dempe inflasjonen noe med eksempelvis å ha en makspris på 50 øre på strøm til Næringsliv, Husholdninger og hytteeiere. Da blir det mye mindre behov for næringslivet og dumpe økte kostnader over på forbrukere, altså redusert inflasjon.

Det finnes mange varianter av makspriser som kan være med på å forhindre rasjonering, men regjeringen har ikke engang oppretter en ekspert råd på dette store fagfeltet. Energi kommisjonen har minimalt med kunnskap rundt dette og tar verken inn nye innspill siden mai og skal først levere rapport i desember. Altså regjeringen har lagt opp til treghet og handlingslammelse. De tror kanskje det gir kloke beslutninger, men vi begynner alt å se konsekvensene av det motsatte.

Om ikke regjeringen og Norges bank endrer kurs står vi trolig ovenfor en stor konkursbølge, økt arbeidsledighet, fallende eiendomspriser og inflasjon. Altså stagflasjon som er noe helt annet enn inflasjon som skyldes en hot økonomi. Altså en økonomi på vei nedover samtidig som vi har importert samt innenlandsk politisk skapt inflasjon.