Illustrasjonsfoto , Istock
Illustrasjonsfoto , Istock FOTO: Getty Images/iStockphoto

Ren og skjær råskap fra Støre og Vestre mot næringslivet

Ingen forstod at strømprisene skulle bli som nå, og staten og dens spesialister anbefalte selv spotpris-systemet. Vestre og Støre kunne enkelt enkelt gitt strømstøtte til bedrifter over et høyt innslagspunkt, som ligger innenfor risikoen bedriftene tok i fjor ut fra det staten da selv opplyste om. Resonnementet fra de to om at alle kunne inngått fastprisavtale holder ikke til innslagspunkt over 1,50 øre.

Det har vært unntakstilstand for mange bedrifter i Sør-Norge i lang tid. Strømstøtte for næringslivet er enda ikke på plass, og en del tyder på at regjeringen heller ikke har planer om å gi vanlige bedrifter noe som helst, utover små midlertidige lån slik EU har bestemt. Det gjør det heller ikke bedre at mye tyder på at unntakstilstanden kan bli lang.

Det er i denne sammenheng provoserende å høre Støre og Vestre stadig insinuere at hele næringslivet kunne sikret seg fastprisavtaler før strømprisene gikk opp. De unnlater å nevne at staten selv proklamerte at det var spot som var lønnsomt, og at det var det strømsystemet forutsatte at alle skulle få.

Elefanten i rommet
Ingen fra regjeringen har enda uttalt noe om elefanten i rommet; at EØS-avtalen setter sine begrensninger.

EU bestemte i mars i år at det skulle åpnes opp for å hjelpe næringslivet, men da bare i helt begrenset grad for de fleste bedrifter.

Bare såkalt energi-intensiv industri kan gis støtte. Andre kan bare gis midlertidige små lån, og eventuelt noen hundrelapper i måneden i stipend for å f.eks. å montere solcellepanel. Allerede ved dette er over 90 prosent av alle bedrifter som sliter i dag utelukket fra å få hjelp.

Regjeringen kan velge å tross EU når det er unntakstilstand. Det forventer mange nå, men Regjeringen synes heller å håpe på at EU selv ordner opp slik at dette ikke blir den norske regjeringens problem.

Store deler av sørnorsk næringsliv, bestående av arbeidsplasser for lønnsmotakere og velferdstilbud som lønnsmottakerne kan putte pengene på etter skatt er trukket fra, både i by og på land, står nå i fare for å falle fra. Bare fordi prisstigningen på strøm og sammenkoplingen til Europa med kablene i fjor, endte flere hundre ganger høyere enn det staten selv varslet om, samt at staten nå ikke stiller opp.

Villedning
Strømprisen skulle bare stige med 3 øre kwt som følge av sammenkoplingen med Europa gjennom kablene til Tyskland og England. Det var det staten og dens spesialister uttalte i fjor sommer. De fleste kunne nok tenkt at det kunne bli mer, og at det ved anslagene kunne hefte noe usikkerhet. Det går imidlertid en grense for alt, også for hva en skal måtte regne med skal bli avvikene på strømregningen.

De varslede 3 ørene ble ca. 100 til 200 ganger mer etter englandskabelen ble satt i drift og strømbørsen kunne kalkulere den inn ved prissettingen, samt kraftverkene kunne pøse ut kraft og tømme fra magasinene. Økningen startet dessuten kort tid etter denne kabelen ble satt i drift i september i fjor, etter at kabelen til Tyskland allerede var startet samme år. Strømprisene var skyhøye allerede i november. I desember var det så galt, at Regjeringen innførte strømstøtte for husholdningene for priser over 70 øre kwt og holdt pressekonferanse bare noen dager før julaften. Prisene i dag, er flere ganger mer, og bedriftene er enda ikke blitt noe som helst kompensert.

Bortforklaringer
Prisstigningen startet allerede ved Støres tiltredelse i oktober i fjor. I dag er forklaringen til Støre at det er krigen i Ukraina som startet nesten et halvår senere som er årsak. Dette uttalte han allerede i sommer, på Norway cup med jentelaget fra Ukraina like bak. En kan spørre seg om dette var et planlagt stunt. I så fall bør Støre bytte rådgiver snart.

Støre ble heldigvis avkledd av konserndirektøren i Equinor i dag. Hun uttalte; det er ikke krigen som er årsak til energikrisen Europa har. Årsaken er retorikken til politikerne og andre som mener noe om strøm. Hun innstilles herved til fritt ord pris.

Uhørt å peke på fastprisavtaler nå
Det er rått og vanskelig å akseptere at en midlertidig strømstøtte for næringslivet ikke allerede er på plass, og at både statsministeren og næringsministeren i et perspektiv som det her nevnt, stadig insinuerer at bedrifter kunne sikret seg med fastpris og sluppet de ekstremt høye strømprisene vi har fått. Staten skulle blitt stilt til erstatningsansvar for å ha forledet det norske folk som kunne ha sluppet denne prissettingen som blir gjort av Nordpool.

Finnes en god løsning
Det finnes en mulig løsning for Regjeringen – nemlig å innføre tilsvarende midlertidig strømstøtteordning for bedrifter som for husholdninger, men med langt høyere innslagspunkt og eventuelt noe lavere dekningsgrad, for eksempel 1,50 øre. Dette sikrer at de som tegnet fastprisavtale før prisstigningen i fjor høst, nå får rettferdig betalt for det i forhold til de som valgte spot og således valgte å spare «forsikringspremien».