Foto: Mathias Fossum / Riksrevisjonen
Foto: Mathias Fossum / Riksrevisjonen

Riksrevisjonen åpner «halvfull» gransking av Statnett og NVE.

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen vil granske om nettet er godt nok planlagt, men vil ikke undersøke om Statnett og NVE har villedet politikerne i forbindelse med eksportkablene.

Mange har krevd gransking av Statnett og NVE sin rolle i forbindelse med etableringen av de to siste eksportkablene den siste tiden. De er nå delvis blitt hørt. Riksrevisjonen åpner gransking av Statnett og NVE, og skal blant annet undersøke om nettet er planlagt godt nok skriver DN søndag formiddag.

Statnett har ansvaret for sentralnettet og utenlandskablene. NVE har ansvaret for å forvalte vann- og energiressursene til landet.

Det fremgår av meldingen at Riksrevisjonen ikke vil granske om spesifikt om politikerne ble gitt feil informasjon da de besluttet eksportkablene til Tyskland og Storbritania.

Tidligere denne uken meldte Regjeringen at det vil bli brukt inntil 10 milliarder kroner ekstra for å sikre at det ikke blir økt nettleie for sluttbrukerne.