Senk temperaturen 2 grader. Vi kan spare strøm tilsvarende 300 vindmøller

Den franske regjeringen har i flere dager hatt kampanje for å få franskmennene til å spare energi ved å senke innetemperaturen til 19 grader. Tilsvarende kampanjer har ikke Norge hatt. Her setter vi i gang, for å få ned strømprisene for alle mann.

Det var en økning av det norske strømforbruket i fjor, og utviklingen innebærer at Norge må produsere mer strøm for å møte fremtiden selv om vi ikke skal ha nettoeksport eller full-elekrifisere sokkelen. Vi blir rett og slett stadig flere og det er en ny tid der stadig mer går på strøm. Dette vil påvirke strømprisene fremover. Mangel på strøm kan gjøre prisene unødvendig høye.

Det er to løsninger på problemet. Enten må vi bygge ut mer kraftproduksjon eller så må vi bruke mindre strøm. Denne artikkelen går på sistnevnte.

Den franske regjeringen har i flere dager anbefalt å ha en innetemperatur på maks 19 grader for å spare energi. Franskmennene har litt høyere oppvarmingsvaner, viser en nyere studie. Dette melder den fransk avisen Lefigaro.

I Norge har den tradisjonelle anbefalingen over lang tid vært noe høyere, mellom 20 og 22 grader.

Det er i følge SSB 2.545.000 husholdninger i dag. Gjennomsnittsforbruket til disse er 16 000 kilowatt-timer KWt pr. år (SSB). Samlet forbruk i norske hjem utgjør derved ca. 40 TWt, eller ca. 25 % av landets totale strømproduksjon.

Flere undersøkelser viser at en vanlig bolig kan spare inntil 5 prosent strøm ved å senke innetemperaturen 1 grad.

Dersom innetemperaturen i norske hjem senkes fra ca. 21 grader som kan anses som et gjennomsnitt, til 19 grader slik franskmennene nå har fått beskjed om, så vil Norge spare ca. 4 TWt. Det tilsvarer den årlige strømproduksjonen til norges største vannkraftverk (Tonstad) eller 300 vindmøller.

Vi har forelagt utregningen for analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight, som i hovedsak bekrefter den. Han sier dette kan høres riktig ut, men at det særlig er når det er kaldt at temperatursenkning gir store utslag. Bevisstgjøring rundt bruken av varmtvann om sommeren så som varighet på dusjing blir da viktig, sier han til Energinytt24 i dag.